Bland Bauers troll

Text: Per Öqvist

Det är en magisk värld, befolkad av älvor, tomtar och andra skogsväsen, som visas upp i  utställningen Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen på Prins Eugens Valdemarsudde. Som titeln antyder står trollen i centrum, en del snälla och knubbigt söta, andra fula och groteskt skrämmande som den norske konstnären Theodor Kittelsens fyrhövdade Bergtroll. Samme konstnär porträtterar Näcken som vit häst. Men centralpunkten i den ofta täta och skrämmande granskogens förtrollande natur är förstås John Bauer.

Det har gått snart 40 år sedan John Bauers säregna bildvärld ställdes ut i Sverige, så utställningen är efterlängtad. Av 150 konstverk är drygt 60 signerade Bauer, bland dem några av hans mest älskade målningar: Bianca Maria och trollen, Liten prinsessa i skogen, Vill-Vallareman, Riddaren rider och Ännu sitter Tuvstarr och ser undrande ner i vattnet. Trots litet format, ofta bara några få decimeter, äger de en förvånansvärd styrka.

Bauers konst präglades bland annat av resor han gjorde. Han reste till Tyskland, Italien och Lappland, där han skissade detaljer av redskap, dräkter och föremål, som återkom i flera sagoillustrationer. Till sin hustru Ester skrev han 1904: »Strax förut hade jag stående på ett block skrålat mina hymner till skönheten till fjällen till trollen till dej. Jag är vansinnig när jag är ensam i fjällen. Jag har en härlig röst när jag får skrika ut, och ingen, ingen hör mej. Ömsom är jag John Bauer […], ömsom är jag troll.«

Han fotograferade också flitigt, fotografier som användes som förlagor när han 1907 till 1915 illustrerade populära sagosamlingen Bland tomtar och troll. Snart ansågs han som Sveriges främste sagotecknare.

Men att John Bauer inte var ett udda original blir i utställningen tydligt genom ett intressant urval konstnärer från Sverige, Finland och Norge, alla utom tre från decennierna runt förra sekelskiftet. Det var en tid då många konstnärer integrerade sagor, myter och sägner i säregna konstverk, där en besjälad och mystisk natur oftast stod i centrum.

Nästan bortglömda svenska konstnären Agnes de Frumeries målningar, skulpturer och vaser med troll, häxor och älvor är mästerliga och får stort utrymme i utställningen. Den monumentala målningen Skogstemplet av J.A.G. Acke har lånats in från Thielska Galleriet, och ses kanske för första gången på nära håll. På Thielska hänger den i taket. Härligt humoristisk är Louis Moes Kvasst, trollskapet städas bort. Andra intressanta konstnärer i utställningen är Hugo Simberg, Akseli Gallen-Kallela, Ernst Josephson, Gustaf Tenggren och August Malmström.

Verk av tre samtida konstnärer, som ska »lyfta fram naturmystikens aktualitet i samtidskonsten i Norden«, tillför däremot inte mycket och känns oroligt politiskt korrekt, kanske med undantag för Elisabeth Henriksson skira glasinstallation Frusen skog, som på något plan ändå lyckas kommunicera med verken skapade något sekel tidigare.

Som helhet är utställningen  dock lysande, och greppet att sätta John Bauers verk i ett tydligt sammanhang i decennierna runt förra sekelskiftet utmärkt.

Visas på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm till den 24 januari 2021.