»Det är inte min konst som utrotar fjärilar«

Text:

Bild: TT

Konstnären Nathalia Edenmont kan mycket väl vara den människa i Sverige som vet mest om flest insekter, enligt henne själv.

– Entomologerna som forskar på insekter är ofta experter på ett enda släkte. De är mycket smala i sina kunskaper.

Själv har hon ägnat stora delar av sitt konstnärskap åt skalbaggar, fjärilar, kackerlackor och andra insekter. Hon köper dem över hela världen. Det är mycket noga att allt är lagligt.

– Jag har speciella leverantörer. Ibland är det stora farmar som föder upp insekter eller så fångar de dem på annat vis. Beroende på hur lagarna ser ut i just det landet.

Under pandemin har hon också kunnat köpa upp gamla insektssamlingar i europeiska länder, särskilt Frankrike, av äldre personer som behövt sälja.

– Jag har varit glad att kunna köpa upp dem.       

Vid början av 2000-talet fick Nathalia Edenmont mycket uppmärksamhet för konstverk som provocerade för att de innehöll döda kaniner. Hon blev anmäld för djurplågeri och hamnade i en polisutredning. Förundersökningen lades dock ner, då brott inte kunde påvisas. Det är många år sedan. Hon är inte orolig för att bli utsatt för kritik från aktivister som värnar biologisk mångfald. Kaninerna dödade hon delvis själv, men insekterna är det andra som har ihjäl. Allt godkänt av myndigheter.

– Det har hänt att jag har dödat en fluga i köket. Eller myggor. Ja, pälsängrar också. Och mal  … Det är allt. En fjäril lägger 300 ägg. Vad som utrotar dem är inte min konst utan att människor asfalterar deras naturliga livsmiljöer.

Under pandemin har hon haft utställningar på bland annat Flint Institute of Art i USA och på Bohusläns museum, till den 11 april. Fram till den 8 maj visas hennes verk med kvinnor iklädda skalbaggar och mosaiker av fjärilsvingar på anrika Nancy Hoffman Gallery i New York.

­– De har mina verk uppe i fyra ­månader. Det är mycket ovanligt att man visar en konstnär så länge, säger Nathalia Edenmont stolt. Vanligtvis får en utställning hänga i en månad.