Detta händer i din hjärna när du ger någon en julklapp

Att ge är bättre än att få, visar forskning. Men bara under förutsättningen att det sker utan stress.

Text:

Bild: TT

Att ge är roligare än att få brukar det heta. Men bakom klyschan finns numera en gedigen mängd hjärnforskning som både bekräftar och nyanserar den. I en sammanfattning av forskningsläget på den amerikanska sajten American Psychological Association (APA) går Amy Novotney igenom ett flertal studier som det senaste decenniet har visat att när man spenderar pengar på någon annan än sig själv aktiveras områden i hjärnan som starkt bidrar till att vi mår bättre.

I synnerhet om den vi ger till är en person som vi har en nära relation till. I en schweizisk studie, genomförd av forskare på universitetet i Zürich, fick femtio deltagare 100 dollar var. Hälften av deltagarna fick i uppgift att köpa något till någon annan för pengarna. Den andra hälften ålades att köpa något åt sig själva. Forskarna   funktionsmagnetröntgade kort därpå deltagarnas hjärnor för att mäta aktiviteten i områden som är kopplade till generositet och tillfredsställelse.  Man lät dem svara på frågor och sätta sig i olika situationer som hade med socialt umgänge att göra.  Man upptäckte att de deltagare som spenderat pengar på någon annan hade ett mer generöst, uppriktigt och vänligt samspel med andra människor, och en högre aktivitet i områden i hjärnan som var förknippade med lyckokänslor och välbefinnande.

Detta tillstånd av sällsam inre lycka förutsätter dock, visar forskarna, att presentköpet inte varit förknippat med stress. Vilket det ofta är, berättar Scott Rick, professor i marknadsföring vid Michiganuniversitet. Han använder termen the pain of paying för att beskriva den känlsomässiga kluvenheten vid ett presentköp. Vacklandet mellan hur mycket man ska betala för en gåva och om den som får den ska tycka om den eller inte. I paletten av stresskänslor finns också den att få en present av någon som vi inte har förväntat oss att få något av och heller därför inte själva har gett något.

En god gåva måste, menar Scott Rick, alltid innebära en form av risktagande. I form av pengar tid eller både och. "Det visar att du har förstått den andra personen och kan överraska vederbörande."

Om stressen blir mindre av att känna till allt detta återstår att upptäcka för envar.