Evolution sviker AI

Text: Mats Holm

Bild: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Fokuserat | Artificiell generell intelligens som kan utveckla sig själv kommer att bli mänsklighetens undergång, befarar allt fler. Även om robotarna inte mördar oss av illvilja, kan de med överlägsen kapacitet omgående i strävan efter vällovliga lösningar ställa till med en katastrof som inte går att stoppa. Det kan, som Oxfordprofessorn Nick Boström påpekat, röra sig om något så banalt som att tillverka gem. 

Forskarnas poäng är att det inte går att förutse alla situationer som kan leda till ett superintelligent iscensatt Armageddon. Därför borde vi besinna utvecklingen av AI, manar de. Men så fungerar inte den mänskliga upptäckslustan. Att denna hittills inneburit en del goda nyheter är en klen tröst, eftersom vi aldrig tidigare försett planeten med en oss överlägsen intelligens.

Inför paradigmskiftet bör vi försäkra oss om att den nya intelligensen värnar de värden som gör det mänskliga livet meningsfullt, säger forskarna, och nämner konst, vetenskap och allt som underlättar kontakter människor emellan.

Men när det gäller kontakter tycks vi redan förändrade av tekniken. Senaste numret av Perspectives on psychological science handlar om »teknoferens«. Ordbildningen döljer forskning om hur smarta telefoner påverkar oss när vi umgås med varandra ansikte mot ansikte.

Vi är hårt riggade att knyta nära band till andra. Lockelsen i smartphonen är kopplad till dessa uråldriga moduler i skallen. Men när det system som evolutionen skapat för närhet, genom våra telefoner söker gillande och bekräftelse av fler och avlägsna själar, händer något som går att likna vid mamman som trycker på en likeknapp på sin nalle medan hennes son försöker berätta en historia: en evolutionär mismatch. De nära kontakterna försvagas.

Läs mer:

van den Brink: AI-robotarna har börjat skolan

Kan vi tämja datorerna?