Horace igen

Text: Redaktionen

»Är det för att provocera som Helsingborg bjuder in Horace Engdahl?«, skrev Ingrid Mattiasson Saarinen,gruppledare för Vänsterpartiet i Helsingborg, i Sydsvenskan. Anledningen var en »Kultur-wknd«, arrangerad av kommunägda Helsingborg arena & scen den 15–17 november, där akademiledamoten Engdahl är tänkt att delta.Arrangören Ulf Dahlström svarade: »Horace Engdahls medverkan är inte på något sätt oreflekterad« och försäkrade att evenemanget inte hade en antifeministisk agenda. Han pekade på andra bokningar, som feministen Josefine Thoréns samtal med författaren Patrik Lundberg. Thorén svarade: »Min feministiska närvaro skapar inte en antifeministisk lucka att fylla. Använd mig inte som alibi för att boka Horace Engdahl.«

Åsa Linderborg skrev att Vänsterpartiets »rullor bågnar av generationer av medlemmar som drabbats av den repressiva åsiktsregistrering som Mattiasson Saarinen nu vill nyttja mot andra« och att vad den »historielösa Mattiasson Saarinen sysslar med nu är det som vänstern aldrig ska hemfalla åt: antiintellektuell opportunism«.

Mattiasson Saarinen svarade Ulf Dahlström att hon reagerat på att Horace Engdahl presenterats på ett sätt som inte »tagit intryck av vad som hänt, av hur Horace agerat och vad han sagt« utan som en »känd kulturpersonlighet«, dessutom som »folkkär, folkbildare och framstående litteraturvetare«. Det var »mest provocerande, att Horace sätts på en piedestal«. Varför skrev man inte att han var en »kontroversiell kulturpersonlighet«? Hon påminde om att Ängelholm avbokat en som gjort ett »kontroversiellt uttalande om en religion« och tyckte att Helsingborg borde överväga samma åtgärd mot Engdahl.

Jens Liljestrand, Expressen, också inbjuden, skrev: »Bokar ni av Horace Engdahl får ni avboka mig också.«