Jane Austen: modern guru

Text: Eva Wisten

»Skulle du kalla mig självisk?«, säger Alicia Silverstones rollkaraktär i collegefilmen »Clueless«. »Inte så du hör det«, svarar hennes väninna. »Clueless«, (Sex, Love, Popularity – Is there a problem?) som utspelar sig på ett färgglatt college i Beverly Hills och är särskilt minnesvärd för huvudpersonens garderobsmatchningsprogram, var en modern version av Jane Austens klassiska roman »Emma«.

Hennes böcker »Förnuft och känsla«, »Stolthet och fördom«, »Emma«, »Övertalning« och »Mansfield Park« filmatiseras om och om igen och människor använder sig fortfarande av hennes insikter kring kärlek och den mänskliga naturen. Att se Jane Austens böcker som en guide till livet och relationer är till exempel temat i Karen Joy Fowlers roman »The Jane Austen Bookclub« där fem kvinnor och en man, en för varje Austen-roman, samlas varje månad för att diskutera romanerna och sina liv. Som en kulmen på Jane Austen-intresset kommer i vinter en film om författarinnans liv:

»Becoming Jane«, regisserad av Julian Jarrold med Disney-skådespelerskan Anne Hathaway i huvudrollen.

Men vari ligger egentligen Jane Austens storhet? Varför är en författare som beskrev hemmalivet i den övre medelklassen i 1800-talets England relevant i dag, inte bara som representant för mentaliteten under en viss tid och plats, utan även som modern guide och inspirationskälla?

– Jane Austen är inte bara en fenomenal stilist, utan också en utsökt psykolog. Hon föreläser eller moraliserar aldrig, utan vet hur människor agerar och uppfattar verkligheten precis som den är, säger Patrice Hannon, amerikansk professor i engelsk litteratur som specialiserat sig på Jane Austen.

Patrice Hannon bidrar själv till genren av Austen-inspirerade verk. Just nu skriver hon på boken »101 Things You Didn’t Know about Jane Austen« som kommer ut samtidigt som filmen. Tidigare i år gav hon ut »Dear Jane Austen«, där hon drar lärdom av Austens böcker för att svara på fiktiva, men allmängiltiga, frågor ställda av kvinnor i modern tid. En självhjälpsbok med Jane Austen som guru.

– Eftersom ingen kan människor bättre än hon ville jag skriva en bok där jag svarar på frågor om kärlek och relationer utifrån de erfarenheter hennes romanfigurer skaffat sig, säger Hannon.

Jane Austen ger inga entydiga råd. I viss mån hade hon en romantisk syn på äktenskap. De som gifter sig för pengarna i hennes romaner visar sig alltid vara osympatiska, eller går dystra öden till mötes. Samtidigt ser hon att det är dumt att tro att du kan leva bara på kärlek. Charlotte i »Stolthet och fördom« gifter sig med en man hon inte älskar eftersom hon vill åt friheten det innebär att vara gift och därmed ha tillgång till pengar.

Hennes vän, hjältinnan Elizabeth, finner det hela absurt. Men Charlotte föredrar det relativa oberoendet som fru framför ett liv som fattig ungmö, tvingad att jobba som guvernant (vilket i princip var jämbördigt med slav i Austens ögon). Jane Austen låter henne bli lycklig i sitt beslut.

Det är annars tätt mellan de dåliga äktenskapen i Austens romaner.

– Det går dåligt för karaktärer som väljer partner av fel anledning. Män som väljer fruar efter deras utseende fastnar för resten av livet med kvinnor som de inte kan prata med eller som är själviska. Men även kvinnor låter sig luras av mäns yttre, säger Hannon.
Jane Austen har prisats för sina beskrivningar av hur människor tänker. Även om alla hennes hjältinnor är intelligenta, grumlar ofta önsketänkande och fantasier deras klarsyn.

– Hon är särskilt skarp i dialogen. Där många författare låter karaktärer tala för att presentera information som behövs för att föra handlingen framåt, vet Austen att när människor pratar påverkas deras ord av alla möjliga saker.

Även Jane Austens infallsvinklar på kärleksdramer kommer ofta igen i modern underhållning. Som i ovan nämnda »Clueless«, »Bridget Jones dagbok«, och en rad böcker skrivna som fortsättningar på eller versioner av Austens romaner. Det senaste vågen av Austen-intresse började för tio år sedan med BBC:s sextimmarsversion av »Stolthet och fördom«.

– Men filmatiseringarna av hennes romaner förvanskar ofta hjältinnorna. Hennes humor är skarp och tuff. I filmerna är karaktärerna mjukare, inte lika realistiska. Vi är så romantiska nu för tiden. Eller går vi åt andra hållet och blir cyniska. Jane Austen är realist. Hon slår rätt hårt mot romantiska ideal, säger Patrice Hannon.

Jane Austens popularitet verkar i viss mån följa konservativa strömningar i samhället, som det ökade intresset för regler, sedesamhet, vett och etikett. Att Amerika idag har många drag gemensamt med 50-talet skulle kunna vara en förklaring till det stora Jane Austen-intresset.

– Artighet och uppfostran var stort på 50-talet, men blev mindre relevant på 60 och 70-talet. Då gjorde alla sin egen grej, vilket Jane Austen inte skulle samtyckt med eftersom det är själviskt, säger Patrice Hannon.

Hade Jane Austen gillat »Sex and the City« om hon levt i dag tror du?

– Hon hade definitivt blivit underhållen. Men igen, karaktärerna är för orealistiska.
Det återstår att se om det går att göra en realistisk och sann huvudperson av Jane Austen själv och samtidigt få en intressant film. Det mesta vi vet om hennes privatliv kommer från brevväxling med systern. Jane Austen var heller aldrig del av sin tids litterära scen utan höll sig mest hemma. Hennes första roman »Förnuft och känsla« gavs ut anonymt. På omslaget stod det bara »Skriven av en dam« och hon skulle inte slå igenom på allvar förrän efter sin död.

Jane Austen läste mycket och redan i tidig ålder såg hon hur absurd den samtida litteraturen var. Som tonåring skrev hon »Juvenilia« för att roa sin familj. Det var
en kort roman där hon parodierar den tidens romaner fyllda av hjältinnor som svimmade till höger och vänster. Hennes styrka som författare blev just att skriva om kvinnors liv och situation som de verkligen var. Vad vi lär oss av henne är inte att förnuft är bättre än känsla eller tvärtom. Vi lär oss att vi aldrig riktigt kan veta. Men om du följer ditt hjärta samtidigt som du håller ögonen öppna, har du en god chans att göra dig ett gott parti.