Kollektiv kreativitet

Text: Mirjam Johansson

Bild: David Dahlberg

Trötta på idén om det ensamma författargeniet började poesikollektivet G=T=B=R=G för tre år sedan skriva litteratur gemensamt.

– Det finns en stark idé om att man måste vara enhetlig som författare, att ha en röst eller linje i sitt konstnärskap är viktigt. Då blir det kollektiva skrivandet en stor frihet som ger möjlighet att gå in olika typer av språk, röster och tilltal, säger poeten och litteraturkritikern Athena Farrokhzad som utgör G=T=B=R=G tillsammans med Kristofer Folkhammar och Linn Hansén.

Samtidigt som den digitala revolutionen har förverkligat Warhols framtidsprognos om allas rätt till 15 minuters kändisskap har den också fört med sig en annan, delvis motsatt, tendens. Den massiva genomslagskraften i Wikipedia, open source-applikationer som operativsystemet Linux och nätverkstjänster som Flickr har gett det gemensamma, anonyma skapandet en upprättelse och idéerna bakom – alltså en kollektiv process där alla byter, lagar och omskapar – har börjat sprida sig utanför datorvärlden.

Athena Farrokhzad har länge intresserat sig för detta och skrivit allt från essäer till poesi tillsammans med andra. Under de senaste åren har hon även märkt ett ökat intresse bland yngre författaraspiranter. Samma tendens går att se i konst- och teatervärlden. Till exempel äger dessa tre projekt just nu rum i Stockholm:

Open book sammanför konstnärer, serietecknare, graffitimålare, manusförfattare och glada amatörer att skapa konst tillsammans. Varje torsdag ses de på restaurang Tullen vid Skanstull i Stockholm, för att teckna i en gemensam bok. Alla får fortsätta på, ändra eller sudda ut varand­ras alster.

På galleriet Swop Art på Roslagsgatan har amerikanska Oyster Pirates visat lika hänsynslöst samproducerade verk samt bjudit in allmänheten att göra tillägg till tavlorna.

Och förra helgen var det premiär på Dramalabbet för Pulp Puppets; en dockteater i film noir-stil, skriven över internet av dem som velat medverka.

Henrik Bäckbro, mimare och initiativ­tagare till Pulp Puppets, förklarar att det är datorvärldens tillåtande open source-tänkande som har inspirerat till projektet.

– Saker och ting har förändrats efter Wikipedia. Det har bevisat att självorganiserande processer funkar och att man inte behöver en ingenjör för att skapa, säger han.

Även traditionella teaterhus har hållit upp ett trendkänsligt finger i luften och försökt att orientera sig i den nya verkligheten.

– Det finns något väldigt lockande i att använda människors kreativitet och intelligens på det öppna och generösa sättet som hela open source-rörelsen gör, säger Gunnel Vidén, projektledare på reklambyrån Plan sju som tillsammans med Norrbottensteatern och CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik, vid Luleå tekniska universitet jobbar med projektet Öppet manus, en webblösning för att skriva ett teatermanus kollektivt.

Än finns bara tekniken där, men premiären är bokad till december och själva skrivprocessen kommer att äga rum under juni.

På Royal Opera House i London har det twittrats opera och i Sverige satte Norrlandsoperan upp den samskrivna bloggoperan »Sjökor och stekare« redan 2007. Förra året följde operan upp med bloggmusikalen »Dröm och verklighet«. Norrlandsoperans föreställning fick fina recensioner medan Royal Opera Houses opera kallades en »billig gimmick, om än ganska bra sådan« av en kritiker.

Konstnären Jonas »Pike« Dahlström, som var med och initierade Open book, berättar att gruppens ritböcker ibland tenderar att innehålla lite för många ankare, bröst och könsorgan, och Pulp Puppets var tvungna att genomgå en mer sluten bearbetning för att ta bort de värsta slå-i-dörrar-inslagen innan pjäsen ansågs klar för premiär.

Karl Palmås är sociolog vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och jobbar med frågor kring digitaliseringen av samhället. Han framhåller att trots att flertalet av försöken inte kommer att bli världens mest intressanta skapelser så fyller de en viktig funktion i det att de lär oss vilka metoder för kollektivt skapande som fungerar och vilka som inte gör det.

Tillsammans med modevetaren Otto von Bush har Karl Palmås skrivit boken »Abstract Hactivism« där de argumenterar för att vi är på väg in i en tid där idéer, begrepp, tankesätt och metaforer alltmer lånas från den snäva datorvärlden till att expandera och bli ett bredare, allmänt sätt att se på världen.

– För ett par hundra år sedan skedde motsvarande skifte då vi började ta in metaforer från motorvärlden. Samtidigt som ångmotorn gav energi för att driva fabriker började människor, teoretiker, konstnärer och författare på ett abstrakt plan förstå världen som en motor.

Enligt detta resonemang håller vi alltså just nu på att skapa en världsbild där traditionell hierarki med förmän, chefer och 9–5-anställningar kommer att bytas ut mot nätverkande, open source-mentalitet och självorganisering. Samtidigt, eller som ett resultat, kan 1900-talets rädsla för masskonstellationer börja luckras upp.

– De här täta agglomerationerna av människor behöver inte vara smitthärdar för fascism eller kolera. Även vackra saker kan växa fram ur sådana konstellationer, säger Karl Palmås.

Och trots att kollektiv som till exempel G=T=R=B=G inte själva använder sig av datormetaforerna kan även de vara barn av sin tid. Samtidigt som Athena Farrokhzad poängterar lusten som en stark drivkraft till att jobba kollektivt ser hon en politisk potential med arbetet.

– Vi har en idé om att konsten ska tillhöra alla. Om jag med mitt namn representerar en text eller en bok står ju konstobjekten i någon typ av äganderelation till mig. Om ett kollektiv står bakom är äganderelationen från början ganska uppluckrad. Diktsamlingen tillhör inte en person utan en grupp och kan då i mycket högre utsträckning även tillhöra personen som läser.

Fakta | De skapar kollektivt

Open book
Konstprojekt som Jonas »Pike« Dahlström drog i gång för fem år sedan tillsammans med bland annat serietecknaren Simon Gärdefors. Bland de hundratals personer som bidragit finns grafittikonstnärer som Nug, Finsta, serietecknare som Henrik Bromander samt dj:s som Leolyxxx. 2009 släpptes en bok med de bästa illustrationerna på Dokumenta förlag.

Pulp Puppets
Dockteater med inspiration från film noir-genren som startade för två år sedan. Dockorna är byggda av vardagliga föremål som diskborstar och plastflaskor. Spelas till och med 21 mars på Dramalabbet i Stockholm. Hemsida finns här.

Öppet manus
Teaterprojekt som skapar en webblösning för att skriva ett teatermanus kollektivt. Vem som vill kommer att få logga in, presentera in sin idé och övertyga åtta andra om att den är tillräckligt bra. Sedan får niomannagrupperna skriva självständigt innan den pjäs som i december ska sättas på Norrbottensteatern i Umeå utses.

G=T=B=R=G
Poesikollektiv som skriver om staden Göteborg. Jobbar nu med ett kulturstrategiskt motiverat uppdrag inom ramen för Västra Götalands­regionen, tillsammans med fyra andra kulturkollektiv.