Ljust och fräscht på nyrenoverade Nationalmuseum

Text:

Det vackra ljuset är bara en av de förändringar som gör det äntligen färdigrenoverade Nationalmuseum lustfyllt. Nationalromantiken kommer till liv när målningen av Karl XII:s likfärd från 1884 får sällskap av möblerna från samma epok och gustavsbergsporslinet som var status att ha. Indelningen i teman är den riktigt stora behållningen.

Det är ett rejält moderniserat museum som nu slår upp sina dörrar. Kvinnliga konstnärer som gömts i dammiga arkiv har lyfts upp, som Julia Becks »Sista solstrålen« (1888), och nya verk av hög kvalitet köpts in, såsom Jenny Nyströms »Konvalescenten«. Via en ömtålig gipsbyst av Fredrika Bremer, som museet tagit på sig att förfärdiga i marmor – berättas pedagogiskt om hur bildhuggeri går till. 

Den nya chefen, Susanna Pettersson, pratar om att ta risker. Att låta ett anrikt museum som öppnades ett år före Louvren bli ett museum för alla. NvdB

Invigs lördagen den 13 oktober.