Män som hjälper kvinnor att hjälpa sig själva

Text: Nina van den Brink

Bild: TT

Blogg

»Om man vill skada sin intellektuella trovärdighet behöver man bara göra en enda sak: bekänna att man läser självhjälpsböcker«, skrev krönikören Alain de Botton i The Guardian för sju år sedan. Må så vara. Men det finns andra skäl att läsa självhjälpsböcker.

Till exempel att man är ung.

Marknaden för självhjälpsböcker är outtömlig. Den har växt enormt på senare år, och den riktar sig väldigt ofta till ungdomar.
Just när vi är som mest fulla av kraft, skönhet, kvickhet, fantasi, det är då vi ska bli lite bättre.

Marknaden växer med drygt 5 procent per år i USA just nu. I Kanada där bokmarknadens försäljningssiffror bryts ned i detaljerade undergrupper av Booknet Canada, finns ännu tydligare siffror, specifikt för den typ av självhjälpsböcker som är inriktade på personlig utvecklng: Den växte med hisnande 22 procent under 2017. Ökningen går hand i hand med ett ökat antal titlar. Och tillväxten fortsatte under 2018.

Genren har blivit så stor att Amazon delar upp den i 28 undergrupper, däribland kreativitet, känslor, ditt inre barn, sex och framgång.

Bland storsäljarna finns Meik Wiking, med sina små böcker om dansk Lykke och Hygge, Stephen R Covey, som lär ut effektivitet i form av goda vanor, och Tony Robbins, med flera storsäljare sedan 1980-talet om hur man blir rik, hur man bemästrar sina känslor, hur man lär sig ta beslut.

Det är millenniegenerationen som likt tidigare fyrtiotalisterna (som orsakade förra självhjälpsboomen på 1980-talet) vill bli »sitt bästa jag«. Följaktligen har branschen exploderat även på internet. Det går att ladda ned videofilmer, e-böcker, webinarier (nätbaserade seminarier) och kurser. Det finns en lång rad appar för mobilen. Och Youtube dignar av mästare.

Det är framför allt kvinnor som läser självhjälpsböckerna, enligt en marknadsundersökning gjord av amerikanska Marketdata Enterprises.

Böckerna däremot är till största delen är skrivna av män. Åtta av tio på topplistan över sålda självhjälpsguruer i Kanada är män. En undersökning bland Goodreads mest lästa böcker visade att två tredjedelar var skrivna av män. Påfallande ofta amerikanska män. Marketdata Enterprises uppger att 18 000 personer är verksamma som livscoacher i USA.

Har vi alltså, västvärlden över, en generation av unga tjejer som lär sig livets mening och möjligheter av allt rikare amerikanska män?

Alain de Botton är dock inte så kritisk som det kan verka. Han påpekar att de första filosoferna i stort sett skrev självhjälpsböcker; Epikurius skrev 300 stycken om vitt skilda ämnen som kärlek och rättvisa.

»De flesta av oss skulle antagligen medge privat att livet inte är fullt så enkelt – och att det kan vara bra att han någonstans att vända sig«, skrev han i sin kolumn.

Så hade han å andra sidan nyligen gett ut några nya självhjälpsböcker, med »intellektuellt innehåll«, som »svarar på livets största frågor«.

Men han är i alla fall brittschweizare.