Uppbrott på scen

Text: Erik Hultkvist

Norrbotten, glesbygdsland. En ung kvinna tar hand om sin gamle far och släktgården. Hon vill bort. Till byn kommer den ensamma ryttaren, en 50-årig läkare som flackat runt från vårdcentral till vårdcentral. Nu har hon tröttnat och vill stanna upp, rota sig. Pjäsen »Packa, packa!«, som just nu turnerar i Göteborg och Stockholm, rör sig kring ett tema som är ständigt närvarande i Sveriges utflyttningsorter. Vissa blir kvar medan andra, särskilt de unga kvinnorna, drar.

– Jag blir provocerad av frågor som »hur ska vi göra för att få tjejerna att stanna?«. Deras drömmar tas inte riktigt på allvar när det bara ses som ett problem att de flyttar, säger Tove Alsterdal, pjäsens författare.

Det är en händelse som ser ut som en tanke. Under våren har Göteborgs Stadsteater gett Simon Stephens »Bort från Stockport« och på Stadsteatern i Stockholm går Ibsens »Frun från havet«. I den första pjäsen möter vi Rachel som brottas med sitt liv i en förort till Manchester. Hon förstår inte människorna omkring sig och väljer att ge sig av. Hos Ibsen finner vi Ellida, uppvuxen på en ö i havet, som gift sig och flyttat till fastlandet. En ungdomskärlek spökar, liksom drömmen om ett annat liv. Även Ellida vill bort, men väljer till sist att stanna. Tre kvinnor i tre olika pjäser. Samma grundproblematik.

På något sätt är det en klassisk teatersituation; människans kamp med livsvalen. Men vad handlar den egentligen om, den här konflikten mellan att antingen bli kvar eller att bryta upp?

– Det är säkert många saker, säger Tove Alsterdal. På ett plan så är det friheten och dess pris. Den som väljer att leva sitt liv fritt klipper samtidigt någonting. Jag känner, liksom Fredrika i pjäsen, ett ansvar gentemot andra människor vilket ju kan stå i konflikt med min frihet.

För de tre pjäsernas huvudpersoner är ansvaret en del av kampen: Fredrika i Norrbotten tar hand om sin pappa, Rachel i Stockport har från tidig ålder ansvarat för sin yngre bror, och Ellidas man och barn lägger band på hennes längtan. Kanske är det ingen slump att huvudpersonerna inte är män.

– En pjäs om en man som lämnar sina barn och drar iväg med en ny kvinna, det är liksom: okej, vad är konflikten? Men en kvinna som gör det, det är sprängstoff.

Olof Lindqvist har regisserat »Bort från Stockport«, liksom Malmö Dramatiska Teaters uppsättning förra hösten av »Kvinnan från havet«, Susan Sontags nytolkning av Ibsens pjäs. Han håller med om att det finns ett gemensamt tema, men att det inte varit den primära anledningen till att båda uppsättningarna gjordes just nu.

– Teatern i dag saknar berättelser med kvinnor i huvudrollerna. Vi har ett ansvar att berätta även dem. Så det var nog karaktärerna Rachel och Ellida som var de främsta orsakerna till att vi valde just de här pjäserna.

»Packa, packa!« har under våren spelats på Norrbottensteatern och ges 4–6 maj på Folkteatern i
Göteborg och 9–12 maj på teater Pero i Stockholm.

»Frun från havet« spelas på Stockholms Stadsteater till slutet av maj.

»Bort från Stockport« hade sin sista föreställning på Göteborgs Stadsteater den 29 april.