Vita män är inte välkomna vid möten på studentnation i Lund

Vid Smålands nation i Lund är det hudfärg och kön som avgör om du får vara med på vissa evenemang.

Text: Marcus Björk

Bild: TT

Smålands nation var länge en av Lunds universitets största studentnationer, med anor från så tidigt som 1668. Den var präglad av värdekonservativa och borgerliga ideal som de många präststudenterna från Småland tog med sig till Lund. Den kraftiga expansionen av högre utbildning under 1960-talet breddade medlemsunderlaget, och under tidigt 1970-tal blev nationen i stället öppet socialistisk.

Smålands nation har sedan dess fyllt en speciell nisch i Lund studentliv, som "en röd flamma i ett annars grått Lund" – ett av dem själva ständigt upprepat mantra. Mycket av aktiviteterna har således en tydlig politisk prägel, ofta med fokus på frågor som feminism, veganism, HBTQ-frågor, antirasism, med mera.  

Man har ofta uppmärksammats för sina politiska tilltag som att ha valaffischer på borgerliga politiker i pissoarerna, eller för hetsiga debattartiklar i studenttidningen Lundagård, nu senast i en text efter valet, i vilken det uppmanades: "hjälp oss sprida elden och att bygga upp vårt parallellsamhälle tillsammans."  

De senaste veckorna har Smålands frångått sin sedvanliga radikalism och börjat med återkommande separatistiska evenemang. En nyligen anordnad brunch tilläts bara "people of color", alltså icke-vita, att närvara. Man var dock noga med att poängtera att alla var välkomna oavsett könsidentitet eller sexuell orientering – så länge inte hudfärgen var fel vill säga.  

Syftet med brunchen var att ha "läkande sessioner" i en "säker och välkomnande miljö". Dessa anses behövas då Sverige pekas ut som ett av de mest rasistiska länderna i världen, potentiellt en chock för alla icke-vita studenter som aldrig upplevt rasism i sina hemländer. Det är tydligen enbart vita som kan vara rasister.  

Denna idé har sipprat in från amerikansk akademi och fältet "kritisk rasteori", där begreppen vit-rasifierad är centrala. I Sverige ges sedan 2021 universitetskurser i "kritiska vithetsstudier", vilka tolkar världen utifrån premissen att vithet per definition alltid innebär privilegier och överordning.  

Kritiska vithetsstudier har av vissa pekats ut som en ny gren av marxism, i vilken klasskampen ersatts av en etnisk kamp. I stället för klass är etniciteten den primära grupptillhörigheten, som avgör ens plats i samhällshierarkin.  

Smålands nation har även annonserat att de ska sluta kalla sig antirasister, efter begäran av en grupp av "people of color" som är aktiva på nationen. Att vara antirasist pekas ut som en etikett som bara vita människor använder för självidentifikation och värdesignalering. I stället måste de bli "vita allierade" åt POC (den använda förkortningen för "people of color") i kampen mot den utbredda rasismen på nationen.  

Konsekvensen av detta är att de vita som inte förbehållslöst accepterar alliansen med och tolkningsföreträdet för POC på nationen anses vara för rasism.  

Nationen anordnade även nyligen en demonstration där "cis-män" inte var välkomna att delta (däremot var icke-binära av manligt kön välkomna). Plakat med budskap som "cis-men out!" och "framtiden är icke-binär" visades stolt upp på nationens instagramkonto, där etnisk- och könsseparatism helt ogenerat torgförs.  

Blotta tanken på att utesluta icke-vita från evenemang på grund av deras hudfärg vore befängd. Hur ska rasism och sexism kunna bekämpas genom ökad separatism och genom att odla misstro mellan grupper? När jag pratar med mina studentkamrater rycker de på axlarna. Ingen tycks se problemet. 

Marcus Björk är skribent och studerar juridik vid Lunds universitet.

***