Tillsätt bara vatten

Text:

Bild: Mareike Timm

De senaste årens uppsving för stadsodling och drömmen om att kunna skörda sina egna grönsaker, om det så är på kolonilotten, den pyttelilla balkongen eller i några krukor i ett soligt fönster, har fått många noviser att sticka nävarna i myllan.

För den som inte lockas av att smutsa ner sig i grönsakslandet men gärna vill ha egenodlat på tallriken finns det ett alternativ. Det kallas hydroponisk odling, eller vattenkultur, och är växtodling utan jord där växterna för stödets skull står i stenull eller lecakulor och dess rötter tillförs näring genom en vattenlösning.

Det fanns en tid då hydrokultur främst lockade de som ville odla rökbara växter i hemmets lugna vrå. Men så är det inte längre.

Vattenodling är en beprövad teknik, viktig för matproduktionen i områden där bördiga jordar saknas, men också flitigt använd vid växthusodling av grönsaker världen över. Amerikanska rymdstyrelsen Nasa har bidragit med pengar till ett forskningsprojekt på Sydpolen där hydroponisk odling i portabla växthus testas för att i framtiden kunna stå för matförsörjningen på månen eller planeten Mars. Gröna eldsjälar i New York utnyttjar taken på Manhattans skyskrapor till att odla med hydrokultur för att kunna skörda egna grönsaker. Dickson Despommier, professor i folkhälsovård vid Columbia University i New York, har myntat begreppet »vertical farming« och är övertygad om att matproducerande höghus har framtiden för sig.

Vad är då poängen med att syssla med detta på hemmaplan? Varför krångla till det?

Vattenodling ger generellt sett kraftigt växande plantor och större skördar, jämfört med konventionellt odlad mat. Dessutom är risken för skadedjur liten, då dessa ofta trivs och lägger sina ägg i jord. För den urbane odlaren finns förstås ytterligare fördelar, som att slippa hålla på att hantera tung och smutsig jord. Nackdelarna är att vattenodling är en materialsport som både är känsligare och kräver mer tillsyn. Men att döma av senare års urbana trender finns det många som inte låter sig skrämmas av att en hobby är både krånglig, dyr och tidsödande.

Fakta | Tre som trivs i vatten

Tomater. Med rätt system går det att få hemodlade tomater året runt.

Pak Choi, eller andra näringsrika bladgrönsaker, lämpar sig utmärkt.

Orkidéer. Trivs bra utan minsta gnutta jord.