En försvarsminister som var försvarsvän

Eric Krönmark, försvarsminister och landshövding, dog den 12 januari. Han blev  92 år gammal.

Text: Staffan Heimerson

Bild: Wikipedia

Med gladlynt cynism kommenterade en pensionerad officer av hög rang lantbrukaren Eric Krönmarks gärning som försvarsminister i två regeringar, 1976-78 samt 1979-81, båda med Thorbjörn Fälldin som statsminister: 

”Krönmark var något så ovanligt som en försvarsminister som var försvarsvän. Dessutom var han reservofficer och kunde sina saker.”

Eric Krönmark var smålänning och bonde, moderat politiker och ämbetsman, född i Södra Vi församling i Vimmerby kommun, på samma ställe där han närmare ett sekel senare slutade sina dagar. 

Det var också i Vimmerby som Krönmark en gång talade och oförskräckt sa: ”Vårt försvar och polisen är i djup kris. De befinner sig i förfall.”  

Varvid det lokala bladet Vimmerby Tidning – annars mest bekant för att drygt hundra år tidigare har skrivit ”Vi hava redan tvenne gånger varnat herr Bismarck…” – rapporterade: ”Det var både fascinerande och något skrämmande att lyssna på honom.”  

På släktgården Näfstad  var Krönmark tillsammans med hustrun Inga lantbrukare. Med realexamen i ryggen hade han studerat vid Svalövs lantmannaskola. Parallellt kom han att intressera sig för samhällsfrågor och politik och blev ordförande för Högerns ungdomsförbund, det vill säga föregångaren till Moderata Ungdomsförbundet.  

Endast 33 år gammal valdes han så in i riksdagen 1964 på dåvarande högerpartiets lista och trappade då ner rollen som bonde. Men han bodde kvar gården hela livet. 

Han fortsatte som riksdagsledamot för Moderaterna efter partiets namnbyte och valdes till dess andre vice ordförande 1970, en post som han höll i elva år.  

Eric Krönmark betraktades som en av de mer konservativa politikerna i partiet och han reserverade sig mot att ordet "liberal" skrevs in i det moderata idéprogrammet när partiet, under ledning av Gösta Bohman och med påverkan av de nyliberala vindar som börjat blåsa från USA och Storbritannien, ville röra sig mot politikens mittfält för att göra sig mer valbart. 

Han kom att prisas som ”en del av partiets ryggrad” under dess svåra år på sextio- och sjuttiotalen. Han fick också ordning på Moderaternas dåliga ekonomi ”efter förlustval och vidlyftigheter”, som Hans Wallmark, en efterträdare som partiets försvarsexpert, uttryckte det på sociala medier efter dödsbudet.  

När Krönmark utsågs till försvarsminister efter borgarnas valseger 1976 var säkerhetspolitiken i världen präglad av det så kallade ”andra kalla kriget”, ett slags gråzon mellan krig och fred. I Sverige gick försvaret kräftgång och behövde en renovering. Han kom att förknippas med 1977 års försvarsbeslut som innebar en minskning i flygvapnets resurser men då samtidigt en efterträdare till stridsflygplanet Viggen började diskuteras på allvar. Till en början handlade det om ett projekt med det otympliga namnet B3LA. Det skrotades dock 1979 till förmån för JAS 39, senare mer känt under namnet Gripen.  

Efter att ha lämnat både försvarsministerportföljen och riksdagen 1981 var Krönmark landshövding i Kalmar län under 15 år. Där var han en uppskattad och stark drivande kraft för hemlänets utveckling. Därefter fortsatte samhällsengagemanget i rollen som civilområdesbefälhavare för Södra civilumrådet i ytterligare tio år. 

Den piprökande Krönmark hade ett gott humör och var populär inte bara inom partiet och i riksdagen utan också bland försvarsmaktens officerare. Därför valdes han 1986 in som ledamot i den prestigefyllda Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Och han vann krigarnas hjärtan när det hölls en genomgång på Försvarshögskolan och Krönmark sa: 

”Nästa gång jag hör att en flygflottilj ska läggas ner ska jag komma med ett sprängkommando och hindra det.”