Därför har Saab misslyckats

Text: Lotta Engzell-Larsson

Bild: Scanpix

Positionering

Medan bolaget ännu ägdes av familjen Wallenberg och ingick i Saab-Scania ansågs Saab vara en kvalitetsbil som ofta låg i framkant på den tekniska utvecklingen. Men med en ökande konkurrens på bilmarknaden, inte minst från Asien, ökade behovet av att positionera sig tydligt – vem gör vi bilen för?  Här blev det problem. GM köpte Saab för att ha en »premiumbil« i kundsegmentet precis under lyxbilarna, utanför USA framför­allt. Men de investerade aldrig tillräckligt mycket för att lyfta och polera upp märket. Ett skäl till att det var svårt att sälja Saab som en coolare och bättre bil än snittet var att GM, liksom alla andra biltillverkare, för att spara pengar började låta olika märken dela komponenter. Men det gjorde det svårare att sälja in en premiumbil som inte var väldigt tydligt positionerad. Saab blev i marknadens ögon en dyr Opel.  De klarade varken att konkurrera i premiumsegmentet eller på volymmarknaden.

Investeringar

När GM köpte Saab, som aldrig levererat en stabil vinst, hade de redan haft problem länge.

GM köpte ett utsvultet bolag, och investerade heller aldrig själva så mycket som behövdes i nya modeller. I efterhand kan man konstatera att GM har stoppat in stora belopp, men i efterhand, för att täcka förluster, inte för en stor uthållig offensiv. Mellan 1988 och 1998 pumpade Volvo Personvagnar in 45 miljarder i forskning och utveckling.

Under samma period låg investeringsnivån i Saab på runt en tredjedel av det. Problemet med för få nya modeller är ett genomgående tema för Saab, det kan både kunder och återförsäljare vittna om. De har alltför ofta putsat upp gamla versioner.

Strategi

Cheferna som kom och gick hade alltid i uppdrag att leverera snabb vinst, stoppa blodflödet, inte att bygga upp bolaget på 15 års sikt (så som Toyota gjorde). Den permanent svaga ekonomin beror på att Saab aldrig har fått upp försäljningsvolymen, kostnaderna har därför alltid legat för högt. Saab har heller aldrig haft samma kundfokus i sin utveckling som exempelvis Volvo.

Bolaget har dessutom  – eller därför – gjort  ett par strategiska missar, Saab var sena med den populära kombimodellen, och missade stadsjeep-haussen.

Mer ur reportaget: Livet efter Saab

Läs också: Saabs utdragna dödskamp