Bo Rothstein: Är genusforskning en tillgång i strävan efter jämställdhet?

Bo Rothstein sökte en tjänst som normkritisk professor på Linnéuniversitetet. Nu drar han tillbaka sin ansökan.

Text: Bo Rothstein

Bild: Unsplash

Bakgrund: Linnéuniversitetet gick för några veckor sedan ut med en ansökan om en tjänst som normkritisk professor i design och visuell kommunikation. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, skickade in sin ansökan för att se om hans mångåriga akademiska meriter kvalar in för tjänsten.

Till Registrator och Rektor vid Linnéuniversitetet,

Härmed drar jag tillbaka min ansökan till den utlysta professuren i design med inriktning mot visuell kommunikation (dnr 2021/723-2.2.) 

Jag inser att jag med detta beslut gör många vid ert lärosäte besvikna. Men i gengäld erbjuder jag mig att verka som gästprofessor under någon månad framöver utan någon löne- eller arvodeskostnad för er. Skulle detta vara av intresse för er erbjuder mig att hålla seminarier och föreläsningar på följande teman:

  • Vad är principen om akademisk frihet, varför är den viktig och vilka är hoten mot denna princip?
  • Vad utmärker ledning och organisation vid framgångsrika lärosäten?
  • Vad är kvalitet i offentlig verksamhet?
  • Är genusforskning en tillgång i strävan efter jämställdhet?
  • Hur kan graden av korruption kontrolleras i ett samhälle?

Bo Rothstein är professor emiritus i statsvetenskap och har bland annat vunnit pris för akademisk frihet och arbetat för vikten av en fri forskning.

***