”Jag vill inte förbjuda vinstutdelande skolor” 

Gör gärna vinst, men inte på offentliga medel, skriver Bo Rothstein i en slutreplik till Hans Bergström.

Text: Bo Rothstein

Bild: TT

Som jag påpekade i min artikel om vinstdrivande friskolor är vi enligt ett antal framträdande borgerliga debattörer numera översköljda av vad de benämner "friskoleskandaler". Artikeln handlade om att när friskolereformen infördes i början av 1990-talet var grunden för huvudparten av dessa problem välkända inom forskningen och väl spridda i Sverige, men de borgerliga politiker som genomförde systemet valde att blunda.   

Hans Bergström hävdar i en replik att problem med vinstdrivande förskolor är få, men en sökning i databasen Mediearkivet, som registrerar all massmedia i Sverige, ger 1948 träffar på artiklar som innehåller de båda orden "friskolor" och "problem". Och detta när man söker för ett år tillbaka i tiden.  

Detta är en argumenterande text av en extern skribent. Alla åsikter är skribentens egna.

Bergström hävdar vidare att jag skulle ha föreslagit att alla skolor som drivs som aktiebolag skulle förbjudas och han antyder att jag önskar att staten skulle ta över dessa skolor. Men inte en stavelse om detta återfinns i min artikel. De utbildningsinstitutioner jag framhållit är de välkända spetsuniversiteten i USA och England som förvisso är privata men som aldrig delat ut någon vinst eftersom de inte har några ägare. Likväl är de allmänt ansedda som världsbäst på utbildning vilket gör att argumentet att utbildningskvalitet kräver vinstutdelning inte kan vara sant.   

Bergström hävdar vidare att det skulle vara mycket kostsamt för staten att förbjuda aktiebolagsägda vinstutdelande skolor och det kan möjligen vara så. Men dessa behöver alls inte förbjudas, det räcker med att staten bestämmer att inga offentliga medel får bekosta vinstdriven grundläggande skolutbildning. De aktiebolag som nu bedriver sådan kan således fortsätta förutsatt de kan få föräldrarna eller andra att betala för verksamheten, något förbud har jag aldrig argumenterat för och något sådant är inte nödvändigt för att åtgärda de problem som framförs i debatten.  

Gör gärna vinst, men inte på offentliga medel. 

Bo Rothstein är professor emeritus i statsvetenskap. 

Tidigare inlägg i denna debatt finns att läsa här och här.

***