Vänsterns stöd för Palestina är hyckleri

Vänsterpartiet har inga problem att slussa miljoner till samarbete med terrororganisationer vars uttalade syfte är att utplåna andra folkslag.

Text: Daniel Schatz

Bild: TT

Vi lever i en upp-och nedvänd värld. Det återspeglas exempelvis vid Internationella domstolen i Haag (ICJ) där Sydafrika – som tidigare välkomnat Sudans folkmordsåtalade exdiktator Omar al-Bashir och Rysslands folkmordsefterlysta president Vladimir Putin – har inlett en rättsprocess mot Israel. Målet – som har iscensatts av ANC-regeringen inför en stundande valrörelse – har fått stöd från diktaturer som Kuba, Venezuela och Iran. Från den demokratiska världen är däremot understödet nästan obefintligt.

Sydafrikas 84 sidor långa stämningsansökan argumenterar för att Israel bör fällas för folkmord. Israel, å sin sida, menar att den islamistiska terrorgruppen Hamas – vars grundstadga har som mål att förgöra den judiska staten och fördriva dess befolkning – startade Gazakriget genom det värsta massmordet på judar sedan Förintelsen. Terrordådet den 7 oktober 2023 beskrivs som det blodigaste i Israels historia med över 1 200 döda och fler än 200 kidnappade, däribland flera barn.

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Israel har bemött folkmordsanklagelserna med stor ilska. "Det finns inget mer fruktansvärt och absurt än detta påstående", sade landets president Isaac Herzog. "Vi kommer att presentera argument för att vårt agerande sker i självförsvar i enlighet med internationell humanitär rätt".

Folkmord kallas ofta för det absolut grövsta av internationella brott. Begreppet myntades 1944 av den polsk-judiska juristen Raphael Lemkin, vilket Bengt G Nilsson beskrev ingående i Fokus förra veckan. För folkmord döms den som begår handlingar i avsikt att utplåna en grupp på nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa grunder. Kraven på att bevisa att handlingarna syftar till att omintetgöra en folkgrupp är höga. Utplånandet ska inte vara en sidoeffekt, utan en uttalad målsättning med statens handlande. Hade det inte förhållit sig så hade varje krig där civila drabbats varit just ett folkmord. 

Kriget på Gazaremsan och Hamas massaker av civila israeler är båda mänskliga tragedier. Israel har deklarerat att dess militäroperation kan upphöra omgående om Hamas avväpnar sina styrkor och friger gisslan. Tills detta sker kommer konflikten att fortsätta med stort lidande för civilbefolkningen i Gazas i tätbefolkade stadsmiljö. Den humanitära situationen är akut och riskerar att förvärras i takt med att konflikten fortgår. Men ICJ har klargjort i tidigare mål som rört folkmordsanklagelser i före detta Jugoslavien att användningen av våldsmedel i krig, även där civila lider och dör, inte automatiskt kan betecknas som folkmord.

Att anklagelserna mot Israel om folkmord är missvisande behöver knappast påpekas; man behöver begränsad kunskap om tidigare folkmord, som Förintelsen, för att förstå detta faktum. Israel utsätter sina egna soldater för fara för att så långt som möjligt minimera de civila förlusterna bland Gazas befolkning och man tillåter införsel av humanitärt bistånd till remsan. Det är uppenbart att man inte har någon intention att förinta palestinierna som folk, utan att israeliska militärinsatsen syftar till att försvara den egna befolkningen mot terror. 

Därmed inte sagt att de krigförande parterna inte kan ha gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Det är emellertid inte sådant som processen i Haag handlar om; ICJ saknar behörighet att pröva annat än talan om folkmord. 

Bristen på logik är slående

Ser man på frågan från ett historiskt perspektiv blir bristen på logik än mer slående. De allierades bombningar av Dresden, en av de mest omtvistade händelserna under andra världskriget, var mer urskillningslösa än något som Israel anklagas för att ha gjort. Men få, om några, seriösa debattörer likställer Franklin Roosevelt och Winston Churchill med Adolf Hitler på det moraliska planet. De allierade genomförde krigshandlingar som ytterst syftade till att uppnå fred, inte ett folkmord i syfte att utplåna Tysklands civilbefolkning.

Trots detta är rättsprocessen i Haag ivrigt påhejad av Vänsterpartiet och Miljöpartiet som, i syfte att plocka inrikespolitiska poäng, krävt att Sverige ansluter sig till Sydafrikas stämningsansökan. “Det får vara ett slut på hyckleriet” menar till exempel Europaparlamentarikern Malin Björk (V). 

Samtidigt som godhetssignalerande deklarationer utfärdas i humanismens namn har Vänsterpartiet inga problem med att partiets biståndsstiftelse under närmare tjugo år har slussat miljoner från statens biståndsbudget till samarbetsprojekt med terrororganisationer, diktaturer och icke-reformerade kommunistpartier. Här återfinns den marxist-leninistiska terrorgruppen DFLP, vars militära gren deltog i massakern den 7 oktober.

Under folkmordet i Rwanda 1994 dödades närmare 800 000 män, kvinnor och barn under hundra dagar. Massakrerna utfördes mestadels med machetes och knivar. I det kommunistiska Kambodja mördade de röda khmererna mellan 1,5 och 3 miljoner människor åren 1975 till 1979. Regimen inrättade tusentals läger för omskolning och hjärntvätt. Den kommunistiska ideologin motiverade bödlarna att avrätta och tortera fångar till döds. 

Närmare 3 miljoner människor beräknas har omkommit i hungersnöd som framkallats av Kim-dynastin i Nordkorea. Samtidigt har regimen uppfört fångläger där 200 000 människor sitter inspärrade under slavliknande förhållanden. Kommunistregimen i Beijing har deporterat mer än en miljon uigurer till gulagliknande omskolningsläger i ett försök att bryta ner deras religiösa och kulturella identitet. 

FN:s sändebud i Sudan varnade nyligen för att brotten mot mänskligheten i landets Darfurregion närmar sig en upprepning av folkmordet i början av 2000-talet med rapporter om sexuellt våld, kidnappningar och brutala våldtäkter. 

Om vänstern hyste ett genuint engagemang för humanismens värderingar borde det ha lett till högröstade kampanjer, upprop och demonstrationer på gator och torg för fler folk än palestinierna på Gaza. Men trots att forskningsinstitutet Freedom House för sjuttonde året i rad visar på en global nedgång i demokrati och respekt för mänskliga rättigheter (och där endast 34 av världens 195 länder definieras som demokratier) verkar konflikter som inte involverar Israel eller USA knappt väcka den svenska vänsterns indignation, eller ens intresse.

Folkmord är unika händelser i världshistorien och bör behandlas därefter. Deras motiv, omfattning och genomförande ger dem en särställning. Om varje krig utmålas som en Förintelse eller en Holodomor förlorar termerna sin betydelse. 

Varje form av proportionslösa jämförelser mellan krigshandlingar och folkmord blir därmed osmakliga och respektlösa för såväl offer som överlevare. Det trivialiserar, relativiserar och politiserar folkmordsbegreppet och riskerar att sudda ut den moraliska indignation som detta brott med rätta bör framkalla. ”Folkmord” reduceras då till en gapig populistisk metafor utan innebörd.

Nu står alltså Israel – den demokratiska stat som tillkom i kölvattnet av ett av de värsta folkmorden i historien – anklagat för folkmord, för att landet försvarar sig mot terrororganisationen Hamas uttalade ambition att förinta – begå folkmord på – det israeliska folket. Det hade kunnat vara komiskt om det inte hade varit så allvarsamt och tragiskt. 

Daniel Schatz är doktor i statsvetenskap, fri skribent och gästföreläsare vid Georgetown University i Washington DC.

***