Kommunal: Driv in 25 miljarder med en ny fastighetsskatt

Text:

Kommunal har i två år arbetat med skattefrågan och presenterar i dag rapporten ”Skatteväxling för välfärden”. De vill angripa två av dagens stora problem i välfärden: underbemanningen och kommunernas olika förutsättningar.

Enligt Kommunal saknas i dag mer än 50 000 anställda, vilket leder till underbemanning. Och att kommunsektorn är underfinansierad med 30 miljarder.

Exemplen på olikheter mellan kommuner är flera:

  • En invånare i Vellinge betalar i dag 29 procent i kommunalskatt medan en invånare i Dorotea betalar 35 procent. Undersköterskan i Dorotea betalar 18 000 kronor mer i skatt per år.
  • Skattekraften varierar starkt. I botten finns Årjäng med 150 000 kronor per kommuninvånare och i topp Danderyd med 360 000 kronor i skattekraft.

– Vi förespråkar en ny statlig välfärdsskatt på fem procent, där pengarna fördelas per individ, och en fastighetsskatt som förstärker kommunerna, sa Torbjörn Dahlin, utredningschef på Kommunal på en presentation på förmiddagen.

LÄS OCKSÅ: Skattar bäst som skattar sist: Om den efterlängtade reformen

Med Kommunals välfärdsskatt skulle kommunerna få 10 500 kronor per individ i kommunen, i stället för att som i dag vara beroende av kommunens skattekraft.

Att fastighetsskatten skulle bort var ett centralt vallöfte från alliansen inför valet 2006, och 2007 ersattes den med en fastighetsavgift som går till kommunerna.

Men Kommunal vill återinför en skatt på 0,75 procent på fastigheter upp till ett taxeringsvärde på 5 miljoner, och 1,5 procent däröver.

Fastighetsskatten liksom en återinförd arvs- och gåvoskatt skulle tillföra sektorn 25 miljarder, välfärdsskatten 5 miljarder kronor, säger Kommunal.

Tidigare finansminister Anders Borg (M) kommenterade Kommunals förslag på ett seminarium i dag:

– Jag tror att det behövs mer resurser till förskola och skola. Vi ser också stigande behov på äldreomsorgen och vissa behov på vårdområdet.

– Men kom ihåg att svensk sjukvård slår amerikansk som använder nästan dubbelt så stora resurser som den svenska, sa Ander Borg.

Fast några återinförda kapitalskatter trodde han inte på, eller en utjämning av kommunskatten som den Kommunal föreslår.

– De förslag som diskuteras här skulle i första hand påverka landets tillväxtområden, och skulle försätta Sverige i oerhörda problem. Viktigaste frågan är att de 1,3 miljoner som i dag står utanför kommer in på arbetsmarknaden. Då behövs ökade investeringar, som kräver minskade transfereringar, menade Anders Borg.

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström var mer positiv till utjämningen mellan kommunerna:

– En rimlighet och större rättvisa i kommunskatterna är en av de prioriterade frågorna i dag. Vi har tagit ett litet steg i den riktning i höstbudgeten, men måste göra mer. Orättvisorna mellan kommunerna väcker ett missnöje som är ett gift för Sverige, sa Emil Källström.

Om den utlovade ”omfattande skattereformen” sa han att processen pågår mellan de fyra partierna i Januariavtalet om formerna för en sådan.

LÄS OCKSÅ: Dyster framtidsutsikt: 43 miljarder saknas i kommunerna 2023