L om Tidösamarbetet: Ingen dans på rosor

Samarbetet mellan Tidöpartierna är ingen dans på rosor – men det är nödvändigt, säger L-ledaren Johan Pehrson i sitt Almedalstal.

Text: Johanna Ekström / Niklas Svahn / TT

Bild: TT

– Alternativet är en rödgrön röra.

Johan Pehrson är glad för att det blev ett liberalt-borgerligt maktskifte i förra riksdagsvalet.

– Liberalerna spelar roll. Utan oss hade det inte blivit en borgerlig regering, säger han som avslutningstalare från ett regnigt Visby.

Utan L hade det inte heller blivit satsningar på skolan, klimatet, integrationen eller ett "säkrat public service", enligt Pehrson.

Men samarbetet med SD, KD och M verkar inte helt friktionsfritt.

– Det är ingen dans på rosor att samarbeta. Det behövs både silvertejp och kofot vill jag lova. Men det är absolut nödvändigt för att vända utvecklingen och få ordning på Sverige, säger han.

Alternativet är en "rödgrön röra" som gett otydliga besked om både sänkt och höjd skatt på arbete, sparande och företag, fortsätter han.

Tidigare under dagen återupprepade L-ledaren att partiet inte kommer att sitta i en regering där SD ingår om Tidöpartierna vinner nästa val.

Vill se kontrakt

Pehrson ägnar annars en stor del av talet åt skolan och hamrar flera gånger in att Liberalerna är Sveriges skolparti.

L har under dagen föreslagit att föräldrar, vars barn riskerar att inte klara grundskolan, ska skriva ett "föräldrakontrakt" med skolan.

Inspiration har partiet hämtat från Storbritannien, där det funnits ett liknande system sedan 2003.

Föräldrakontraktet kan enligt förslaget innehålla överenskommelser om läxläsning, skärmtid, sömn och fritidsaktiviteter.

– Fler behöver känna oro för vad utebliven sömn, brist på fysisk aktivitet och för lite läsning i hemmet betyder för barnens skolresultat, säger Pehrson.

Det råder brist på manliga förebilder, fortsätter han.

– Fler behöver känna pappa-ångest över barn som har det svårt i skolan.

Inget tvång

Enligt skolminister Lotta Edholm (L) ska kontraktet inte handla om tvång.

– Det här handlar om elever som riskerar att inte uppnå kunskapsresultaten och där man vet att föräldrarna kan vara ett starkt stöd hemifrån, säger hon.

I tisdags meddelade Sverigedemokraterna att de ville bli Sveriges nya skolparti. Johan Pehrson ser dem inte som något hot.

– Att fler partier pratar om detta är bra, säger han.

Han tror att medborgarna kommer att belöna L för att ha drivit skolfrågan långsiktigt i nästa val.

Pehrson vill också se ett mobilförbud i skolan, fler fysiska läroböcker och rensa bort "ekonomiskt kortsiktiga aktörer" från friskolesystemet.

– Vi tar ansvar för skolan och vi säger: Stäng den här experimentverkstaden.