Nya migrationsministern lovar drastiskt minskad invandring

"Sverige kan inte fortsätta ta ett så stort ansvar", säger Maria Malmer Stenergard (M), som vill dra ner antalet kvotflyktingar till 900 per år.

Text: TT

Bild: TT

Den nya migrationsministern Malmer Stenergard har tidigare fungerat som Moderaternas migrations- och socialförsäkringspolitiska talesperson. Hon är tydlig med vad som kommer att vara hennes första prioritering som minister.

– En samlad prioritering för mig blir att få till det paradigmskifte som Sverige behöver. Där vi måste ta ansvar för integrationen. Ska vi göra det måste vi ha en minskad invandring under lång tid framöver, säger hon.

TT: Hur mycket ska invandringen minska?

– Mycket. Jag kan konstatera att de senaste tio åren har Sverige tagit emot dubbelt så många asylsökande som de nordiska grannländerna gjort tillsammans. Det är helt orimligt och vi måste minska invandringen drastiskt.

– Vi har människor som växer upp i Sverige i dag utan att få en verklig chans att komma in i samhället på riktigt. Vi har ett utanförskap som sliter isär samhället. Nu måste vi börja ta ansvar, fortsätter hon.

19 sidor åt integration och migration

Den nya migrationsministern uppger att det inte finns någon siffra för hur mycket invandringen ska minska. Flyktingar från Ukraina kommer dock fortfarande kunna få skydd i Sverige, enligt den nya ministern.

– Självklart. Vi står ju alla bakom massflyktsdirektivet som ger dem skydd i Sverige i dag och vi ser framför oss att det sannolikt kommer att förlängas i mars också eftersom den mycket svåra situation som Ukrainas befolkning befinner sig i tyvärr består.

I det nya "Tidöavtalet" ägnas hela 19 sidor åt just integrations- och migrationsfrågor. Där slås fast att Sveriges politik inom det här området ska ligga på EU:s miniminivå.

– Det är där vi tycker att vi också ska lägga svensk politik. Vi kan inte fortsätta att sticka ut jämfört med andra jämförbara länder och på punkt efter punkt ha mer generösa villkor, säger den nya migrationsministern.

Minskat antal kvotflyktingar

Ett av förslagen gäller att minska antalet kvotflyktingar från 5 000 per år (med en tillfällig nivå på 6 400 förra året) till 900 per år.

TT: Varför kan man inte ta emot fler kvotflyktingar än 900?

– Vi tar i dag emot flest kvotflyktingar i EU. Även med en nivå på 900 så ligger vi väldigt högt. Hade andra länder tagit emot motsvarande våra 900 i förhållande till sin befolkningsmängd så hade det sett helt annorlunda ut i världen. Vi kommer att fortsätta jobba för att fler länder ska ta emot kvotflyktingar. Men Sverige kan inte fortsätta ta ett så stort ansvar.

Maria Malmer Stenergard har suttit i riksdagen sedan 2014 och har ett förflutet inom kommunpolitiken i Lund, Uppsala och Kristianstad.