Språkquiz vecka 29 – vad betyder acklamation?

Hur stort är ditt ordförråd? Få svaret med Fokus språkquiz!

Text:

Språk-quiz vecka 29

Fokus språk-quiz i samarbete med Språktidningen. Vet du vad orden betyder?

Fråga 1 av 6

Vad betyder acklamation?