Vad kan du om Moderaterna?

Ursprungsnamnet och hjärtefrågan – har du koll på Moderaternas historia? Testa dina kunskaper i Fokus quiz.

Text:

Fråga 1 av 7

Vad hette?
Vad hette Moderaterna när partiet bildades?