En ny sektor håller på att etablera sig

I USA omsätter mångfaldsindustrin 70 miljarder kronor om året. Snart är nog branschen lika välmående här.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

För tjugo år sedan kom nya invecklade bestämmelser för hur börsföretagen skulle upprätta sina räkenskaper. Jag var visserligen rådgivare inom investerarrelationer och finansiell kommunikation, men tänkte inte så mycket på saken. Redovisning tråkade ut mig.  

Men så började oroliga kunder höra av sig. De dignade under arbete och behövde hjälp med årsredovisningarna. Dessa svällde i omfång från rätt tunna broschyrer till praktverk på hundratals sidor.  Vad jag till en början hade avfärdat som ett omständligt och onödigt påhitt, visade sig alltså vara en liten sedelpress för konsulter inom mitt område. 

 Först senare fick jag klart för mig att det där regelverket till stor del var uttänkt, framtaget och genomdrivet av en världsomspännande sammanslutning för auktoriserade revisorer. De hade mycket målmedvetet gjort vad konsulter i alla tider har försökt göra, nämligen »skapat sin egen marknad«. Alltså en kraftigt ökad efterfrågan på sin produkt.  

 Vi hoppar till nutid. I somras återvände två (relativt) unga släktingar till Sverige efter några års arbete i USA. Där bodde de på var sin kust och jobbade i olika företag inom skilda branscher. Men en upplevelse hade de gemensam. Deras arbetsgivare hade regelbundet hyrt in konsulter som utbildat dem i mångfald, inkludering och kritisk rasteori.  De har bland annat gjorts medvetna om sina privilegier som vita. Och vaksamma så att de undviker så kallade mikroaggressioner mot människor med annan hudfärg. Enligt uppgift omsatte den amerikanska mångfaldsindustrin runt 70 miljarder kronor förra året. 

 Rasismen i USA är unik och starkt kopplad till landets historia, som också är unik. Ändå används ofta samma förklaringsmodeller här i Sverige när exempelvis skillnader i socioekonomiska faktorer såsom sysselsättningsgrad och inkomst mellan inrikes och utrikes födda ska förklaras. Här som där tillskrivs den »strukturella rasismen« en stor del av ansvaret. Varför är det så när länderna är så olika och svenskarna dessutom ett av världens minst rasistiska folk? 

Personligen undrar jag om det inte till stor del förklaras av att en ny sektor håller på att etablera sig här i landet. Bli inte förvånad om den svenska mångfalds-branschen är lika välmående om två decennier som revisionsbolagen är i dag. 

Text:

Toppbild: TT