Trots ”fuck” överallt – därför är det ingen riktig svordom

1997 blev startskottet för fuck-explosionen i Sverige. Men amerikanska svärord bleknar på svenska.

Text: Maria Arnstad

Bild: Pxhere.com

»Jag fucking älskar Star Wars!« Orden slinker ur tolvåringens mun med stor entusiasm. Jag vill inte lägga sordin på hans glädje, trots att jag tycker att fucking låter förfärligt när det kommer ur barnamun.

Det brukar heta att barn inte gör som man säger; de gör som man gör. Kanske bör man tillägga att barn inte talar som man säger att de ska tala; de talar som man talar.

Och just ordet fuck började höras alltmer i svenskan från mitten av 1990-talet och framåt. Det menar Kristy Beers Fägersten, professor i engelska, vars särskilda forskningsintresse är engelska svärord i svenskan. Hon är övertygad om att det var Lukas Moodyssons film Fucking Åmål från 1997 som blev startskottet för fuck-explosionen i Sverige. Utan ansträngning hittar hon numera stoff till sin forskning i såväl privata samtal som i svenska medier, annonser och schlagertexter. Fuck florerar överallt i det offentliga rummet.

I USA finns däremot stränga regelverk som styr när mediebolag får använda f-ordet. Men strömningstjänster som Netflix och HBO är uppenbarligen undantagna, vilket med råge bevisas i den amerikanska serien Succession, vars tredje säsong precis sjösatts på HBO Max.

Knappt en scen går fri från ett fuck i någon av dess böjningar, avledningar eller sammansättningar. I den maktskadade, dysfunktionella familjen Roy varvas incestanspelningar och grova skämt med vredesutbrott indränkta i sexuella för­olämpningar. »Dad doesn’t wanna fuck with you anymore«, säger Roman Roy till sin syster Siobhan, när han vill få henne att känna sig bortvald av fadern Logan Roy.

Nutid. Amerikanska serien Succession övertrasserar ordet »fuck«.

Ofta tar det emot att använda ord för tabubelagda företeelser på modersmålet; det är lättare att ta till svordomar på ett språk till vilket man har större känslomässig distans. Som svenskspråkig är det svårt att föreställa sig hur mycket amerikanska öron krullas av alla fuck i Succession och andra tv-serier, eftersom svenskar enligt språkforskare har en liberalare inställning till svordomar. Svensktalande svär gärna både på svenska och engelska, men fuck klingar ändå neutralare än motsvarande svenska uttryck. Ordet har tagit sig in i svenskan och fyller en funktion; det har blivit ett ord som man kan ta till när man vill svära – och ändå inte, menar Kristy Beers Fägersten. Och varken i Sverige eller i engelskspråkiga länder verkar fuck heller vara enbart negativt laddat. Det fungerar ibland som ett allmänt förstärkande ord, vilket visar dess multifunktion i förhållande till sammanhanget.

Föräldrar och lärare höjer ibland röster för nolltolerans mot »grovt« eller kränkande språk bland barnen. Och där räknas fuck in, troligtvis för att detta ord skorrar mer just när det är unga som svänger sig med det.

Dessvärre är alla försök att förbjuda ord dömda att misslyckas. »Orden är ju redan förbjudna. Det är därför de får sin laddning. Ett formellt förbud hjälper bara till att återskapa och öka ordens laddning«, konstaterar Rickard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap, som bland annat studerat ungas vardagliga språkanvändning. Och till skillnad från exempelvis körkort eller alkoholinköp går det ju inte att sätta åldersgräns på språkbruk.

Vill vi rensa i barnens ordbruk måste kanske vi vuxna i första hand bevaka vårt eget språk. Fuck!