Cecilia Renfors, fildelningsutredare

Text: Petra Hedbom

Bild: Scanpix

Debatten om fildelning har blossat upp med ny kraft den senaste veckan. Åsikterna i frågan går brett isär inte bara mellan, utan också inom de politiska partierna.

Det råder en stor politisk oenighet både mellan och inom partierna i frågan om fildelning. Kd och fp är emot medan c vill tillåta fildelning för privat bruk, och moderaterna är splittrade. Varför är frågan så svår?

– Man har svårt att ta till sig alla regler och samtidigt lyssna på opinionen. Många av politikerna verkar inte ta hänsyn till de internationella åtaganden vi har. Det finns redan nu ett EU-direktiv som begränsar våra möjligheter att agera helt självständigt på området. Den sidan av frågan berörs sällan.

Vad beror det på tror du?

– Ja säg det, antingen har de inte satt sig in i vad som gäller eller insett att det inte går att lösa och valt bort den delen.

Hur ligger vi till i jämförelse med övriga Europa i den här frågan?

– Många anser att vi ligger efter. Att vi var sena med att följa EU-direktiven anses ha bidragit till att Sverige har blivit ett stort illegalt fildelningsland, en slags säker hamn för fildelare. Politikernas obeslutsamhet i frågan har också spridit en osäkerhet och internationella musik- och filmbolag säger sig vara tveksamma till att investera här eftersom vi inte verkar ha en klar policy mot fildelning.

»Att avkriminalisera den fildelning som i dag är förbjuden och tvinga marknaden att anpassa sig är inte bara den bästa lösningen. Det är den enda lösningen«, skrev moderata riksdagsledamöter i en debattartikel nyligen. Ligger det någonting i det?

– Jag tror att lösningen ligger i att marknaden måste anpassa sig efter de nya distributionsformerna och efterfrågan. En avkriminalisering är inte möjlig med nuvarande internationella förbindelser.

En stor del av diskussionen handlar om ditt förslag att internetleverantörer ska bli mer aktiva i jakten på fildelare. Vad tycker du om debatten?

– Jag tycker att den är ganska osaklig och rörig. Många verkar tro att mitt förslag innebär en skyldighet för internetleverantörer att övervaka sina kunder vilket är helt fel. Det är trist när diskussionen har det som utgångspunkt.

Många har uttryckt en oro över att förslaget gör Sverige till en kontrollstat där individens frihet inskränks. Finns det en sådan risk?

– Nej, återigen, det är en missuppfattning. Mitt förslag går ut på att den som äger rättigheterna till ett verk ska kunna tala om för en internetleverantör om någon sprider det på nätet. Efter ett domstolsbelut kan leverantören bli skyldig att stänga av kunden eller sänka hastigheten på uppkopplingen.

De som förespråkar att fildelningen släpps fri menar att det konstnärliga skapandet snarare ökar ju mer information som finns tillgänglig. Vad tror du om det?

– Jag tycker det låter som en ganska naiv utopi att människor skulle skapa i samma utsträckning om det inte fanns någon ekonomisk vinning i det. Även konstnärliga eldsjälar måste ju ha mat på bordet.

Är det så att upphovsrätten har spelat ut sin roll?

– Nej, vill du dela med dig fritt av något som du skapat så kan du göra det. Men den som vill ha betalt ska kunna få det. För mig handlar det om moral, att ta del av och sprida konstnärliga verk som du inte har rätt till är att snylta.

Enligt Antipiratbyrån laddar 600 000 svenskar regelbundet ner filer från nätet, för många är det en självklarhet att fildela. Är det för sent att lagstifta nu?

– Nej det är det inte. Visst är det en ny värld med nya förutsättningar och det är svårt för lagarna att hänga med. Men allt handlar inte om lagstiftning utan film- och musikbranschen måste också tänka om för att möta den stora efterfrågan som finns på internet nu.

Har du själv laddat ner någonting illegalt?

– Nej, jag har laddat ner musik men den har jag betalat för.

Detta har hänt

Den senaste veckan har diskussionen gått varm om fildelning och upphovsrätt. I september lämnade enmansutredaren Cecilia Renfors utredningen »Musik och film på internet – hot eller möjlighet« till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att internetoperatörer ska ges större skyldighet att stoppa användare som fildelar. Flera remissinstanser, bland annat Post- och telestyrelsen, var kritiska till förslaget.