»Det blir en tuff höst«

Text: Linda Eriksson

Bild: Fredrik Sandberg/Scanpix

Hur ser arbetsmarknaden ut framöver?
– Det blir tufft nu till hösten när nedgången blir som värst. Vi ser en dipp som vi egentligen trodde skulle komma senare under 2010, som nu i stället verkar bli ett ganska stabilt år.

När vänder det?
– Under 2011, vilket jag är väldigt glad över. Året efter startar generationsväxlingen med att fler går i pension än de som fyller 18 år. Vi kommer få ett arbetskraftsbehov och kan börja redan 2011 med att matcha in personer till det. Ju kortare sysselsättningsnedgång vi har desto bättre är det för återhämtningen av arbetsmarknaden.

Nu tar rekordstora kullar studenten och ungdomsarbetslösheten spås sträcka sig upp mot 28 procent nästa år. Vad har du för kommentar till det?
– Naturligtvis är det ett allvarligt läge för ungdomar eftersom det är som först åker ut och blir av med sina arbeten. Samtidigt är det så att vi har en ungdomskultur där arbetskraften rullar snabbare. Man är inte så rädd att gå in i olika branscher, kan tänka sig att ta visstidsanställningar och är mer rörlig. Man har en god självsäkerhet i ungdomsgenerationen. De har även en benägenhet att börja studera när det inte finns arbeten.

Vilka grupper är du orolig över?
– De som inte har klarat av gymnasiet, eller inte har godkända betyg från grundskolan. När de kommer ut på arbetsmarknaden kan vi inte matcha dem till de arbeten som finns. Jag är även orolig över invandrargrupper som redan innan har varit långt ifrån arbetsmarknaden, och personer som fyllt 55 år som har svårt att byta bransch. Där måste vi ha extraordinära insatser som kommer tidigt så att de sitter rustade när det vänder.

Har ni resurser för att hantera alla som nu blir arbetslösa?
– Som det ser ut nu har vi det. Sedan är det ett extraordinärt läge och det är de facto så att arbetsförmedlingen inte kan ordna arbeten. Det vi kan ordna är till exempel stöd och hjälp från privat och offentligt näringsliv att ta emot praktikanter.

Varför tror du att Sverige har så hög ungdomsarbetslöshet gentemot resten av EU-länderna?
– Det beror på hur statistiken räknas. Våra 16–19-åringar är med i beräkningarna även fast de flesta i Sverige går i gymnasiet. I övriga Europa har man ett skolsystem som ser annorlunda ut.

En av de nya åtgärderna ni satsar mycket pengar på är jobbcoachning. Hur har det gått?
– 50 procent av de personer som fått jobbcoachning har gått till arbete. Vi tycker att det är ett väldigt gott resultat.

Åtgärden har fått kritik bland annat för att jobbcoacherna bara får sju och en halv dags utbildning. Hur ställer du dig till det?
– Våra jobbcoacher som vi rekryterar på Arbetsförmedlingen är mellan 21 och 62 år gamla, har erfarenhet av tidigare yrken och oerhört mycket kontakt med arbetsgivare. De kan tidigare ha varit jobbsökande men vi har ju runt 600 000 kunder som är det. Vi har väldigt högt kvalificerade kunder som är arbetssökande. Man måste ju komma ihåg att de har gått gymnasiet, vissa är högskoleutbildade och alla har erfarenhet av arbetslivet. Det är ju inte så att de inte kan någonting.

Ni har sagt upp avtalet med jobbcoachning-företaget KFG på elva orter för att de inte skötte sitt uppdrag. Hur kommer ni att arbeta med kontrollerna i fortsättningen?
– Vi kommer att intensifiera dem och vi ser över de gamla avtalen. Det är ju skattepengar vi har hand om så det måste man vara noga med.

Men finns det några arbeten att coachas till?
– Ja, 44 000 jobb förmedlades senaste månaden och 900 000 jobb kommer att rulla i systemet även när det är tufft och trist.

Detta har hänt:
På Arbetsförmedlingen har antalet lediga platser halverats sedan förra året och sysselsättningsnedgången har även börjat märkas i den offentliga sektorn. Under maj varslades 9 000 personer och arbetslösheten uppgick till 4,7 procent. Sverige har i nuläget EU:s näst högsta ungdomsarbetslöshet och även den beräknas stiga.