»Det kan alltid ske misstag«

Text:

Bild: Sören andersson

Hur är det möjligt att sådana här misstag begås?

– Man ska ha en stor ödmjukhet inför undersökningar som man gör i tidig graviditet på små foster. De är ju bara några millimeter, så det är väldigt svårt.

Men hur kan man då använda resultaten som grund till en så pass drastisk åtgärd som abort?

– Det är det som är bekymret. Man har inte haft tillräckligt bra rutiner som säkerställer att inga missar görs och att friska foster aborteras.

Hur ser riktlinjerna ut egentligen?

– Från Socialstyrelsens sida är vi skarpa och säger att man hos vårdgivare ska ha rutiner för att säkerställa att ingen kommer till skada. SFOG som är en sammanslutning av förlossningsläkare har kommit fram till en rekommendation om att man bör göra två ultraljudsundersökningar med en eller ett par veckors mellanrum och då är det de rutinerna som man bör följa i vården.

Hur kan man säkerställa att friska barn inte aborteras av misstag igen?

– Det är upp till vårdgivarna att ha rutiner för det, helt enkelt. Är man vårdgivare och läser om det som har hänt är det naturliga att man tänker på sin egen klinik. Hur ser rutinerna ut? Och så ändrar man om de inte är bra. Det är klart att det alltid kan ske misstag, men man måste lära sig av dem. De gånger Socialstyrelsen utreder sådana här ärenden och ser att rutinerna brister så kräver vi att de ändras.

Uppenbart är det ju en hel del som inte har följt rekommendationerna, vad säger du om det?

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Här finns det ju riktlinjer som man i den egna professionen har sammanställt – och följer man dem inte. Det borde vara självklart.

Varför framkallar man aborter, fostret stöts väl bort automatiskt om det har dött?

– Det kan det göra. Men det kan också ta lång tid och uppstå komplikationer. Sedan finns det också en etisk aspekt i att gå med vetskapen om att man har ett dött foster i magen. Även om kroppen gör sig av med det så är det ett lidande för mamman. Återigen är rutinerna viktiga, man måste kunna ställa säkra diagnoser – abortera det som är dött och behålla det som är levande.

Man genomgår ju en mängd undersökningar som gravid. Är det någon mening om de ändå visar fel resultat?

– Ja, man får mycket information och det är inte bara med ultraljud man undersöker. Den här debatten handlar ju om de gånger det har gått fel, för det mesta gör det ju inte det.

Vad tycker du om ultraljud som metod?

– Man måste vara medveten om vad en metod klarar av och aldrig tillskriva tekniken mer än den förmår. Ultraljud är en metod som man måste träna på för att lära sig använda på rätt sätt.

Finns det skäl att tänka över vilken typ av undersökningar man gör på gravida?

– Det är egentligen en fråga för läkarprofessionen. Men jag tycker ultraljud är en bra undersökningsmetod så länge man är medveten om svagheterna.

Det har tidigare diskuterats att barnmorskor har stor makt i Sverige, för stor, menar många. Är det här ett tecken på att de faktiskt inte har tillräcklig utbildning?

– Nej det tror jag faktiskt inte. Klinikernas verksamhetschef har en viktig uppgift att se till att alla har rätt utbildning och träning för sina uppgifter, oavsett vilken yrkeskategori de tillhör.

Detta har hänt
P3:s »Brunchrapportens« granskning i veckan visade på 24 fall när sjukvårdspersonal efter ultraljudsundersökning felaktigt dragit slutsatsen att fostret dött. Levande foster har därefter aborterats av misstag. På hälften av de tio sjukhus som ingick i granskningen struntade man dessutom i att göra två ultraljudsundersökningar, trots att det rekommenderas.