Isabella Lövin om den svenska fisken

Text: Emma Härdmark

Bild: Scanpix

Isabella Lövin gav i augusti 2007 ut boken »Tyst hav – jakten på den sista matfisken« och startade därmed en debatt om det svenska fisket. Svenska Fiskeriverket har svängt och vill numera göra allt för att rädda den svenska fisken.

Hur illa ute är den svenska fisken?

– Vi är i ett väldigt dramatiskt och akut läge just nu. Många av de stora matfiskarna har minskat mellan sjuttio och nittio procent de senaste tjugo åren. Torsken har minskat med åttio procent i Östersjön, Nordsjön och Skagerack och med nittio procent i Kattegatt.

– Rätt många andra arter har man fortfarande dålig koll på, men man ser att fångsterna går ner – trots att ansträngningarna efter att fånga dem har gått upp. Det är ingen tvekan om att det handlar om överfiske. Någonting måste göras.

Du har sagt att »utfiskningen av haven är vår tids mest upprörande miljökatastrof, mer än utsläppen av växthusgaser, eftersom utfiskningen skulle kunna stoppas redan i morgon dag«. Hur då?

– Det är ingen kärnfysik det handlar om. Det räcker med några få förnuftiga beslut som också skulle ha det positiva med sig att vi tjänar mer på fiskenäringen. I dag är åtta av tio matfiskebestånd i europeiska vatten överfiskade. EU håller därför på att flytta sitt fiske utanför gränserna, i dag kammar vi rent utanför Afrikas kuster. Till och med i EU-kommissionen har man konstaterat att Europas fiskepolitik är den olönsammaste och sämsta i hela världen.

Nu vill Fiskeriverket köra över EU:s riktlinjer och göra sitt bästa med nationella beslut för att rädda den svenska fisken. Vad säger du om det?

– Det är jättebra, precis vad jag efterlyst. Fiskeriverket kan inte ge sig på kvotsystemet men de kan bestämma vilka båtar som får ta upp kvoterna, när det får ske och de kan avlysa vissa områden – inte alls obetydliga åtgärder.

– De har tidigare varit alldeles för passiva och väntat på politiska signaler som inte har kommit.

Men varför har de vaknat just nu?

– Ja, om jag får vara lite självgod så är det nog debatten som startat med anledning av min bok. Sen på toppen av det larmet strax innan jul om att verkets egna forskare inte hittade ett enda torskyngel i Kattegatt. Det har väckt en enorm vrede hos vanligt folk.

Hur populär är du bland de svenska yrkesfiskarna?

– Jag tror att de fattar att jag inte varit med och ställt till den här allvarliga situationen. Jag tycker inte att hela yrkesfisket ska avvecklas, men det måste anpassas så vi inte har för många och för effektiva båtar.

Men vilken roll skulle det spela om Sverige avvecklade yrkesfisket?

– Vi har väldigt lång kuststräcka och vi har stora lekområden för torsken. Det är inte alls obetydligt det vi gör. Det skulle kunna finnas mycket mer fisk än i dag om detta förvaltades väl.

Ett av Fiskeriverkets förslag är att minska fiskeflottan till hälften med hjälp av skrotningsbidrag. Men nu kommer uppgifter på att nya fartyg köpts för gamla skrotningspengar. Hur bra är en sån här åtgärd?

– Det är otroligt sorgligt. Problemet är att det bygger på frivillighet. Det är klart att den som har en skruttig båt hellre skrotar ut den än en ny båt.

– Hade det inte funnits så mycket subventioner inom fiskeflottan hade de marknadsekonomiska lagarna automatiskt anpassat flottan till resursen, det vill säga till fisken. Men i dag är det oerhört mycket bidrag och stöd som går till yrkesfisket.

Svenska stjärnkockar tar bort torsken från menyn. Spelar det någon som helst roll?

– Det var jättebra att de gjorde det, precis den signal som behövdes. Det satte fart på mataffärer och skolbespisningar som frågar sig om de verkligen ska ha torsk på menyn.

Inte bara torsken är hotad, många arter lever hårt. Hur ska man veta att det är en schyst fisk man köper?

– Jag har en bra fiskelista i min bok och Världsnaturfonden har en gratis guide som kan laddas ner från deras hemsida. Det är så tragiskt att våra politiker inte har skyddat fisken åt oss, så att sådana här listor ska behövas varje gång man ska äta fisk.

Sverige är trots allt ett litet fiskeland, har du några tankar på att föra din bok och debatt vidare ut i Europa?

– Planen är att boken ska kompletteras med ett par kapitel om bland annat Polen och Danmark, och sen komma ut på engelska i början av nästa år.

Detta har hänt

Fisket i Östersjön har debatterats flitigt de senaste månaderna. I veckan gick diskussionerna in i en ny fas när en namnlista med 15 000 underskrifter lämnades till fiskeminister Eskil Erlandsson från Greenpeace. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

Förra helgen gick dessutom Fiskeriverket ut i en debattartikel och sa att de skulle göra allt för att rädda den svenska fisken.