»Jag längtar tillbaka«

Text:

Bild: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX

Blev 2009 »ett riktigt skitår«, som din arbetsmarknadsminister [[Sven Otto Littorin|Littorin]] förutspådde?
– I den meningen att det är en unik ekonomisk nedgång. Sverige är ett land där ekonomin har krympt, och det är väldigt ovanligt. Det har i sin tur, efter finanskrisens verkningar, också lett till ökat arbetslöshet.

Vad är du mest stolt över under året som gått?
– Jag tycker att vi aktivt har fört fram reformer och samtidigt förenat det med ansvartstagande för offentliga finanser som faktiskt sätter ett gott exempel för Europa under det här året. Dessutom tycker jag att vi har genomfört ett väl förberett ordförandeskap.

Är det någon händelse som fått dig att ångra något eller ändra ståndpunkt?
– Det är klart att när man drabbas så hårt av finanskris, med snabbt stegrande arbetslöshet som följd, så har det varit viktigt att lyssna in så att våra arbetsmarknadsåtgärder verkligen fungerar och att utbildningssystemet byggs ut på det sätt som det är tänkt. Det har vi lyssnat till under året och fört till ytterligare resurser. Så på det sättet har vi känt att vi har behövt göra mer, när vi har sett konsekvenserna.

Att jämföra sig själv med Erlander, som du gjorde i ett tal under året, är inte det ett tecken på hybris?
– Men det var inte så talet var. Jag konstaterade att Tage Erlander var statsminister i 23 år, som en illustration över ett enskilt partis dominans i Sverige. Jag förde sedan resonemang om hur man grundar den typen av förtroende för ett parti för att kunna motsvara så långsiktiga regeringsinnehav. För mig var det inte kopplat till något annat än just den referensen. Det var en mening i ett tal som möjligtvis har missförståtts något.

Efter att ha lett EU i ett halvår, är det inte lite tråkigt att komma tillbaka till svensk inrikespolitik?
– Nej, jag längtar tillbaka. Det här grundläggande härliga: att resa, träffa människor, skapa opinion i Sverige, det är det jag tror att jag är bäst på och som jag gärna vill återvända till.

Känns det jobbigt att regeringen aldrig verkar bli av med bekymren i Saab?
– Låt oss konstatera att bekymren med Saab har pågått i decennier, i den meningen att det har varit svårt att få ett bilföretag att gå med vinst. Det har prövats först av svenska ägare och sedan av amerikanska ägare. Svaret finns ännu inte. Det som är jobbigt är att vi har mycket produktion i Sverige som vi gärna vill se kunna vara kvar. Men då måste den vara konkurrenskraftig och den måste ha ägare och utvecklingsinsatser som gör att den klarar konkurrensen i framtiden.

Blockpolitiken har kanske aldrig varit så cementerad som nu. Gillar du det?
– Jag tycker det är bra att det finns tydliga regeringsalternativ. De som protesterar mot blockpolitiken är huvudsakligen socialdemokrater vars enda idé egentligen är att socialdemokraterna alltid ska regera med stöd av partier som de själva väljer.

Är du rädd för att sverigedemokraterna ska komma in i riksdagen efter valet 2010?
– Vi får se i valet. De får oproportionerligt mycket utrymme i förhållande till sin storlek och det kan säkert påverka.

Hur känner du inför valet?
– Det ligger i mina händer att påverka och det är långt kvar till valet. Men det är mycket kvar jag måste göra. Som att vinna människors förtroende och visa att vi är ett parti och ett regeringsalternativ för hela Sverige som har svar på framtidsfrågor: hur arbetslinjen ska ge fler jobb, ansvar för ekonomin och att vi bygger ut kvaliteten i välfärden.

Årets julklapp är en spikmatta – är det något för dig?
– Min hustru har redan en sådan så jag kanske får låna hennes.

Detta har hänt
2009 har präglats av två allt tydligare politiska alternativ och en hård debatt om den stigande arbetslösheten. EU-val i juni blev ett misslyckande för moderaterna. Statsminister [[Fredrik Reinfeldt]] har dock fått mycket beröm för det svenska ordförandeskapet. Alliansen närmade sig i början av året oppositionen i opinionsmätningarna men de rödgröna har dragit ifrån igen och leder nu med i genomsnitt 6 procentenheter inför valet nästa år.