Lennart Bodström: »Bildt vilseledde regeringen«

Text: Maria Holm

Bild: Scanpix

Lennart Bodström var utrikesminister mellan 1982 och 1985 och en av dem som ansåg att bevisen inte var tillräckliga för att peka ut Sovjetunionen som skyldiga till kränkningarna.

Det verkar som om den senaste tidens uppgifter stöder din uppfattning, hur ser du på det?

– Uppgifterna styrker slutsatserna från 1995 års kommission där man kom fram till att det inte fanns någon grund för de uttalanden om nationstillhörighet som gjordes i Ubåtsskyddskommissionens betänkande på 80-talet. En del av bevisen saknade helt belägg och min uppfattning är att 1984 års kommission, med Carl Bildt i spetsen, vilseledde regeringen.

Varför dröjde det så lång tid innan banden med de omdiskuterade ljudupptagningarna offentliggjordes?

– Vi var många som tjatade om att få ta del av de här bandinspelningarna i flera år, men tidigare har man alltid sagt nej och hänvisat till sekretess och rikets säkerhet. Tillslut blev trycket för stort vilket ledde fram till förra årets beslut att släppa bandet så att bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kunde ta del av dem.

Carl Bildt säger till »Rapport« att hans grundbild av vad som hände i Hårsfjärden på 80-talet inte har ändrats. Kommentar?

– Det kommer aldrig gå att förhandla med Bildt om hans uppfattning i den här frågan – vilken bevisning som än föreligger. Problemet för honom nu är att de andra omständigheter som han hänvisar till – och som fortsatt skulle stödja teorin om att det rörde sig om sovjetiska ubåtar – redan har underkänts som bevis.

Bildt var också en av dem som drev frågan hårdast på 80-talet och menade att det handlade om sovjetiska kränkningar. Hur ser du på det i dag?

– Bildts förmåga att alltid verka oerhört självsäker tror jag hjälpt honom att ta sig dit han är i dag. Redan vid 1982 års valrörelse hade han formulerat meddelandet »Möt ubåtshotet« på en broschyr till det moderata samlingspartiet. Det var nästan exakt samma formulering som senare hamnade på kommissionens betänkande »Att möta ubåtshotet«.

Det sägs att det förekom Nato-ubåtar på svenskt vatten men att dessa fick »slinka igenom« med militärens goda minne. Hur ser du på det?

– Jag är tveksam till om det har förekommit några ubåtar överhuvudtaget, vare sig ryska eller Nato-stödda. Med tanke på hur många sjunkbomber vi släppte, både vid Hårsfjärden och Karlskrona hamn, så måste båtarna ha haft en enorm överlevnadsförmåga om de klarat sig undan.

Du är det enda svenska statsråd som har ställts inför en misstroendeomröstning. Hur kändes det?

– Det var ganska påfrestande. Särskilt anklagelserna om att jag inte tillvaratog Sveriges intressen var tunga att få riktade mot sig. Men eftersom argumenten var så orimliga plågades jag inte lika hårt av det som jag hade gjort om jag hade ansett att det låg någonting viktigt i kritiken.

Som gammal TCO-ordförande har du säkert åsikter om medlemsraset inom fackförbunden?

– Ja, det är mycket tråkigt. I hela världen pressas facken tillbaka och internationellt sett står sig Sverige ändå bra. Men man kan ju diskutera vad ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har för betydelse i sammanhanget, även om det inte är den enda faktorn.

Din son Thomas Bodström är riksdagsledamot och före detta justitieminister. Diskuterar ni mycket politik?

– Inte så mycket faktiskt, kanske mest för att jag inte är jurist och inte särskilt insatt i de juridiska sakfrågorna. Men han behöver inga råd har jag märkt och nu har han fullt upp med att skriva deckare.

Hur ser du på Sveriges säkerhetspolitiska situation i dag?

– För närvarande finns inget militärt hot riktat mot Sverige, men det är otäckt att fler och fler länder skaffar kärnvapen.

Och bantningen av försvaret?

– Det går för snabbt. Nu avvecklas ju till och med hemvärnet i flera län.

Detta har hänt

Hösten 1982 fördes en intensiv jakt på främmande ubåtar i Stockholms södra skärgård. En ubåtskommission konstaterade att sovjetiska ubåtar tagit sig in på svenskt vatten. Men dåvarande utrikesminister Lennart Bodström tyckte inte att bevisen räckte för att peka ut Sovjet. Och i veckan meddelade Totalförsvarets forskningsinstitut, som analyserat en ljudinspelning, att ljuden med all sannolikhet kommer från det svenska skolfartyget Amalia.