Ohly imponeras inte av mp

Text: Torbjörn Nilsson

Bild: Scanpix

Hur känns det?

– Ganska bra, eftersom vi har kommit ut på banan igen. Vi var uteslutna när socialdemokrater och miljöpartiet lanserade sitt samarbete, det är vi inte längre. Det är ett tydligt besked.

I all denna röra: Vad betyder egentligen »ett tydligt besked«?

– Våra ekonomisk-politiska talespersoner ska sätta sig ner och tala om grunderna för den ekonomiska politiken. Känslan jag får är att socialdemokraterna har en tydlig vilja att samarbeta med oss och det är viljan det hänger på. De har ju gett besked genom sitt sätt att agera, tycker jag. I debatten om utgiftstaken så har de själva lagt sitt tak 35 miljarder högre än vad regeringen har. Det handlar alltså om utgiftstakens höjd, inte om något som är fastslaget tre år tidigare och som man ska följa slaviskt. Dessutom inrättar de i sin trafikpolitiska motion en investeringsbudget, där man lånefinansierar och skriver av. Det har vi uppfattat dem som motståndare till, så där ändrar de sig. För det tredje så gjorde Håkan Juholt, den biträdande partisekreteraren, en tydlig markering mot miljöpartiets syn på anställningsskyddet nyligen.

Ni har hela tiden sagt att ni inte vill att samtalen i oppositionen ska handla om budgetregler utan om det politiska innehållet. Mona Sahlin och miljöpartiet har ju redan enats om utbildningspolitiken och FRA och närmat sig varandra i skolpolitiken, synen på EU och arbetsmarknadspolitiken. I veckan talade de dessutom om att enas när det gäller a-kassan.  Vilka frågor vill ni prata om?

– Alla i princip. Sedan finns det vissa frågor som är viktigare. För oss är välfärdens omfattning och pengar till sjukvården sådana saker, liksom socialförsäkringarnas nivåer och tak. Det är våra prioriterade områden.

Hur tycker du socialdemokraterna har förändrat sin politik under det senaste året?

– Det är svårt att dra några större slutsatser ännu, men jag kritiserar synen på privata alternativ i vård och äldreomsorg som finns i deras rådslagsmaterial. Där är det ett skifte, förut hade vi en mer gemensam syn där.

Tycker du att bensinskatten är en av de viktigaste skatterna att höja?

– Nej, de skatter som är mest ange-lägna är förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, för förändringarna där har varit genuint orättvisa. Andra miljöskatter är viktigare, till exempel en flygskatt, eller en avgift på varje flygresa. Flyget betalar i dag bara en bråkdel av sina miljökostnader.

Miljöpartiet brukar få beröm för att de är bra förhandlare. Hur bra är de egentligen?

– Det där är en myt. Vi har förhandlat med dem i åtta år och är inte så imponerade. Våra budgetförhandlares bild av miljöpartiet är inte smickrande, vare sig det gäller taktik eller resultat.

På vilket sätt är den inte smickrande?

– Våra förhandlare säger att miljöpartiet gör detaljer till huvudfrågor och därigenom missar möjligheter att få igenom sin politik.

Hur är det att samarbeta med Mona Sahlin jämfört med Göran Persson?

– Göran Persson har en klassbas för sitt tänkande, vilket gjorde det lättare för oss. Mona Sahlin är trevligare som person och ligger närmare oss i en del värderingsfrågor, som HBT-frågorna.

Men hon har inte »en klassbas för sitt tänkande«?

– Nej, inte på samma sätt som Göran Persson. Hon är en tydlig värderingspolitiker, där har hon ett djupt och ärligt engagemang.

Pär Nuder säger i sin nya bok »Pyttsan« om ditt besked att du inte kallar dig kommunist längre. Vad säger du om Pär Nuder?

– Jag gillar Pär Nuder. Jag sa till honom nyligen: »Jag ska köpa din bok och läsa den.« Han svarade: »Det värsta är att du kommer att tycka om den.«

Detta har hänt

Socialdemokraterna och miljöpartiet var i onsdags i Göteborg på sin första turné som regeringsalternativ. Men sedan presskonferensen där de båda partierna lanserade ett samarbete som ska sträcka sig till 2020 har Mona Sahlin fått backa efter intern kritik. Först sa hon att dörren är öppen för vänsterpartiet. Sedan, i måndags, gavs beskedet att vänsterpartiet ska återuppta diskussionerna med socialdemokraterna och miljöpartiet.