Peter Weiderud: »Nu behöver vi en lyssnande ledare«

Text: Lisa Bergman

Socialdemokraterna förlorade valet och partiledaren Göran Persson avgick på valnatten. Veckan har präglats av spekulationer om hans efterträdare och reflektioner över partiets valnederlag. Peter Weiderud är ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen, och adjungerad till partiets mäktiga verkställande utskott.

Varför förlorade socialdemokraterna valet?

– Jag tror att valrörelsen kom att handla om maktfrågor och enskilda sakfrågor – och för lite om grundläggande värdefrågor och idéfrågor.

Vilka grundläggande värderingsfrågor hade du velat se mer av i valrörelsen?

– Det handlar om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, hur vi ska levandegöra politiken i ett postindustriellt, globaliserat samhälle under snabb förändring. Frågor om hur inrikes- och utrikespolitik samspelar alltmer. Och andra avgörande framtidsfrågor som klimatfrågan, som i grunden är ideologiska. Socialdemokraterna behöver större lyhördhet mot det nya samhälle som är på väg att växa fram.

Vad behöver socialdemokratiska partiet för reformer för att möta det här nya samhället?

– Det krävs en högre grad av lyhördhet inför dessa förändringar. Det krävs en partistruktur som är lyssnande och öppen för nya tankesätt. Samtidigt behöver vi en fast förankring i grundläggande värdefrågor om allas lika värde och att de utsattas behov ska sättas främst på dagordningen – de har ju inte förändrats.

Tycker du att det har varit för mycket fokus på Göran Persson i valrörelsen?

– Jag tycker att det är för mycket fokus på personer överhuvudtaget i politiken i dag – men det är ofrånkomligt i det medialiserade samhälle vi lever i.

Varför är det så stora regionala skillnader i socialdemokraternas valresultat över landet?

– Socialdemokraterna har gått bra i många utsatta områden med stor arbetslöshet, till exempel. I andra områden har vi gått framåt för att man har förmått lyfta upp värderings- och idéfrågor ordentligt. Men det finns ingen entydig bild. I min hemstad Arboga har man förmått att möta den förändring det innebar att gå från industrisamhälle till ett mer modernt samhälle. Där är individens trygghet i fokus, inte genom tillgång till industrijobb utan för att man har satsat på skolor, högskolecentrum, infrastruktur och barnomsorg.

Men nu saluför sig ju moderaterna som det nya arbetarpartiet som attraherar många gamla socialdemokrater?

– Ja, men den analysen håller inte i exempelvis utsatta områden med hög arbetslöshet. Och bland LO-medlemmar är andelen som röstar på moderaterna bara 11 procent. Det kanske låter mycket jämfört med hur det var förr, men det är knappast så att vi kan beskriva moderaterna som något nytt arbetarparti.

Vem tycker du ska leda förändringarna inom partiet?

– Jag kan inte peka ut någon favorit men det krävs en ledare som kan samla partiet inför en ny tid. Det är för tidigt att säga vem som ska göra det men jag tycker att det vore väldigt bra med en kvinna – jag tror att det är lättare att finna de egenskaper som behövs hos en kvinna. Och de egenskaperna skulle utgöras av en lyssnande känslighet, där genuin värdeförankring kombineras med öppenhet för nya praktiska lösningar. Jag tror att det är bra om oppositionsledaren sitter i riksdagen men det går säkert att hitta lösningar där man kan samspela inom organisationen.

Vad har partiet för chanser att återta makten 2010?

– Oerhört stora chanser – svenska folket vill ha en socialdemokratisk politik.

Varför röstade man då för en borgerlig politik?

– Därför att alliansen inte utmanade fundamenten i den svenska modellen och tog ett stort kliv till vänster.

Så hur ser din drömbild ut av socialdemokratiska partiet år 2010?

– Det är ett parti som är mer ödmjukt inför de omvärldsprövningar vi har, och kan kombinera en trofasthet för de grundläggande värdena med en pragmatism och förmåga att finna de praktiska lösningarna.