»Reformen är rätt och riktig«

Text:

Bild: Markus Dahlberg/Scanpix

Hur känns det?
– Det har varit en bra debatt för en gångs skull. Det är svårt att hålla isär de olika delarna i sjukförsäkringen. Ofta blir det en sammanblandning och då blir det ännu mer otydligt för dem som är drabbade.

Har det varit en jobbig vecka?
– Det är klart att det har varit en stark reaktion och en debatt. Det har jag naturligtvis tagit till mig av och lyssnat på.

Känner du att kritiken är orättvis?
– Jag kan i dag säga, med tanke på den diskussion och debatt som har varit, att vi kanske redan tidigare skulle ha förtydligat undantagen. För det är inte regeringens ambitioner att en person med svår sjukdom som kan arbeta lite grand ska gå ut och söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Är det ett otacksamt uppdrag att vara socialförsäkringsminister?
– Nej, jag är en gammal sköterska, jag har jobbat med det i 30 år. Jag har också arbetat med företagshälsovård i 15 år. Och jag ser hur viktigt det är med tidiga insatser. Efter tre månaders sjukskrivning är risken uppenbar att du blir långtidssjukskriven och sedan förtidspensionerad.

Vid årsskiftet utförsäkras över 15 000 personer – är det ett problem?
– Problemet var större när 140 personer om dagen i tio år förtidspensionerades och inte gavs någon hjälp att komma tillbaka. De fick ingen rehabilitering, de fick inte del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och bara en procent av dem kom tillbaka. Det var ett stort problem. Nu säger vi i stället att de ska få individuellt utformad hjälp på Arbetsförmedlingen, först tre månader i introduktion och sedan kanske ytterligare i ett och ett halvt år med jobb- och utvecklingsgaranti. Men samtidigt: personer som inte förmår att vara kvar ska naturligtvis tillbaka till sjukförsäkringen.

Hur ska de utförsäkrade klara sin ekonomi?
– Tidigare när man inte fick fortsatt sjukpenning så lämnades man åt sitt öde. Nu för vi över dem som orkar och kan till Arbetsförmedlingen, samtidigt som de som varit med i a-kassan får återuppta sitt medlemskap efter tre månader i stället för efter ett år, och man får tillgodoräkna sig inkomster inte fem år tillbaka utan tio. Och de som inte har någon a-kassa får precis som i dag aktivitetsstöd men på en lägre nivå, det är ingen skillnad mot i dag.

Tror du att de personer som utförsäkras stödjer reformerna?
– Det handlar inte om jag eller de stödjer reformerna. Det handlar som alltid om att Försäkringskassan gör en bedömning om de här personerna har en arbetsförmåga eller kan utveckla en arbetsförmåga med stöd och hjälp. Har man det ska man inte vara kvar i sjukförsäkringen.

Varför har det varit så bråttom att driva igenom de här förändringarna?
– En del säger att det har gott snabbt, en del undrar varför vi inte gör något, varför det inte går fortare. Vi beskrev i budgeten 2007 att det här skulle komma. Vi beskrev för ett och ett halvt år sedan den rehabiliteringskedja som skulle komma.

Känner du dig nöjd med reformerna?
– Om jag jämför med hur det såg ut tidigare, ja då tycker jag att den här reformen är rätt och riktig och kommer att ge mycket mer hjälp och stöd.

Mona Sahlin säger att regeringen bedriver ett cyniskt spel med utsatta människor. Vad säger du om det?
– Det är politisk retorik och det hörde vi mycket av i dag. Oppositionen ägnade mycket tid åt att finna starka ord. Det vore bättre om de ägnade kraft och energi åt att förklara vad alternativet är. Men det hörde vi ingenting av. Vi hörde bara en splittring mellan socialdemokraterna som ville, precis som vi, ta bort den tidsbegränsade förtidspensionen, vänsterpartiet som ville återinföra den och miljöpartiet som inte visste vad de vill.

Detta har hänt
För att få ner de höga sjuktalen drev regeringen sommaren 2008 igenom tidsbegränsningar i sjukförsäkringen. I onsdags togs de sista besluten som innebar att de som varit sjukskrivna i 914 dagar eller vars tidsbegränsade sjukersättning löpt ut förs över till Arbetsförmedlingen för att delta i introduktionskurs. De nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet, vilket då innebär att minst 15 000 personer kommer att utförsäkras.