Erik Åsbrink

Text: Lisa Bergman

Bild: Björn Larsson Ask/Scanpix

I tisdags kritiserade förre finansminister Erik Åsbrink civilekonom­utbildningen för bristande kvaliteter på flera håll i landet.

Socialdemokratiska regeringen fick en del kritik för utbildningspolitiken – från de större universiteten ansåg man att det blev fokus på kvantitet i stället för kvalitet. Visar inte era slutsatser att det drabbade kvaliteten?

– Nja, jag har alltid förespråkat att vi ska ha många som går vidare till högskoleutbildning och att vi därför ska ha många högskolor med god regional spridning. Samtidigt har vi kvalitetsproblem, åtminstone beträffande civilekonomutbildningen, men jag är inte säker på att det beror på kvantitet.

Skulle du vara beredd att tilldela de stora forskningsstarka institutionerna mer resurser på bekostnad av mindre högskolor?

– Jag har en idé om kluster där man har områden med ett universitet som nav, där avancerad utbildning och forskning samlas, med ett antal högskolor omkring som klarar av grundutbildningen. Exakt hur resurserna ska fördelas har jag inte funderat närmre på, men jag tycker att dagens snedfördelning mellan t ex naturvetenskapliga och ekonomiska utbildningar borde ses över.

Du har ju varit ordförande i en sakkunniggrupp om den nya civilekonomutbildningen samtidigt som du är ordförande i Handelshögskolans direktion. Vad finns det för risk att du talar i egen sak?

– Det kanske jag gör, men jag betonar i debattartikeln att det här är mina personliga åsikter. Men vi är alla präglade av vår bakgrund. Jag har viss inblick efter mina år på Handels men den bredare överblicken har jag fått genom vårt arbete i sakkunniggruppen.

Känner du dig som socialdemokrat fortfarande?

– Absolut. Jag har sedan barnsben sympatiserat med socialdemokratins grundläggande värderingar om minskade klyftor i levnadsbetingelser för folk.

Har partiet rätt ledarskap i dag?

– Jag välkomnar Mona Sahlin som ny partiledare. Hon förenar en rad egenskaper och erfarenheter som är bra för uppgiften – erfarenhet, civilkurage, kommunikativ förmåga och förmågan att lyfta fram andra människor.

Skulle du kunna tänka dig att ingå i en socialdemokratisk regering i framtiden?

– Det ingår inte i min planering. Jag har fyllt 60 och har dessutom en hustru som är i hög grad aktiv och som satt med i den förra socialdemokratiska regeringen. Hon går först i det här avseendet.

Hur skulle du värdera Göran Perssons tid som partiledare?

– Jag tycker att det var bra att det blev ett partiledarskifte. Det hade nog varit bra om det hade skett tidigare. Göran Persson hade förstås ett ansvar för partiets valnederlag – det var obegripligt att man övergav arbetslinjen och skänkte bort det trumfkortet till oppositionen fullständigt i onödan.

Hur tycker du att Anders Borg är som finansminister?

– Han är en duktig ekonom med sympatisk framtoning. Det är för tidigt att bedöma hur han står sig som politiker, men det är oroande att han fick vika sig för partiledarna ifråga om att slopa fastighetsskatten som jag inte tror att han var så förtjust i.

Hur bedömer du tillståndet i svensk ekonomi?

– Den står sig stark men risken för överhettning är påtaglig. Även om det inte är alarmerande finns tydliga tecken på det, som brist på arbetskraft i vissa sektorer, en expansiv finanspolitik och en avtalsrörelse där lönerna hittills ökat mer än önskvärt. Sedan är det anmärkningsvärt att Riksbanken inte har reagerat och höjt räntan tidigare. För bara en kort tid sedan hade man fortfarande ett ganska optimistiskt tonläge som jag inte delade. Nu tror jag inte att risken är stor för en allmän kris men vissa hushåll kan nog få det svårt med högre räntor.

Vad har ni för sommarplaner?

– Vi har ett sommarställe i skärgården där vi kommer att tillbringa mycket tid. Det blir trädgårdsarbete och umgänge med släkt och vänner – det folk gör mest på sommaren.