»Det som sker i Tyskland är extraordinärt«

Text:

Bild: TT, privat

– Det var 600 socialdemokratiska delegater som röstade på deras extrainsatta partikongress ifall de skulle fortsätta reella regeringsförhandlingar. Röstningen var baserad på en sondering med Merkels CDU som mynnade ut i ett 28-sidigt dokument. Efter flera timmars debatt och handuppräckning röstade 56 procent ja.

Vad är det som händer nu?

– Förhandlingar fortsätter och utifrån det ska 44 000 medlemmar i S ta ställning till ett regeringsdokument som kommer att vara uppemot 100 sidor. Skälet att medlemmarna har så mycket att säga till om är för att samarbetet är kontroversiellt. Det som skedde i helgen var det största hindret och jag tror att en ny regering är på plats vid påsk.

Är det här vanligt att det tar så lång tid?

– Den förra regeringen svors in i december. Dessförinnan, 2009, stod en regering klar vid månadsskiftet oktober november. Så det här är extraordinärt och en väldigt ovanlig situation. Det är inget man förknippar Tyskland med.

Ligger nyvalshotet latent?

– Ja. Om de Socialdemokratiska medlemmarna säger nej om själva regeringsprogrammet efter förhandlingar blir det nyval. Då är det troligt att Schulz avgår. Vad som är anmärkningsvärt är hur tydligt det är att Socialdemokraterna är ett parti i djup kris. De har tappat 10 miljoner väljare sedan 1998. Efter att Schulz då hade avgått skulle strålkastarljuset riktas mot Angela Merkel. Hon har sagt att hon inte tänker regera i minoritet, men ska hon verkligen leda dem i ett nyval. Det finns ett latent missnöje med Merkel CDU. Ett nyval hade blivit besvärligt.

Varför har Schulz kovänt i samarbetsfrågan?

– ­Han såg helt enkelt ingen annan möjlighet. Schulz har tidigare sagt nej två gånger men blev uppkallad till presidenten och trycket på att lösa regeringssituationen blev för stor. Det har helt klart skadat hans trovärdighet men han vet att partiet inte har något att vinna på ett nyval. I stället sitter han kvar och kommer nog bli minister i regeringen. Hjärtefrågan är europapolitik, utrikesminister är ett möjligt utfall.

Fakta | Tyska valet

Valresultat, procent

CDU/CSU (Bayern) 32,9
SPD 20,5
Alternativ för Tyskland (AFD) 12,6
Liberala FDP 10,7
Vänstern 9,2
De gröna 8,9

Läs mer:

Bokutdrag: Merkel och undret i Prora

Merkels syndabock: Liberalerna 

Lewenhagen: »AFD kan driva den tyska politiken högerut«