Efterlyst av Kina

Text: Gunnar Lindstedt

Bild: TT

Mitt under en av sina regelbundna löprundor fick tjugofemårige Thomas Rohden ett telefonsamtal. Popmusiken i hörlurarna avbröts och i stället presenterade sig en röst från Pet, danska motsvarigheten till svenska Säpo.

– Visst blev jag förvånad, det är inte varje dag jag blir uppringd av säkerhetspolisen, säger Thomas Rohden som bor i Köpenhamn men ursprungligen kommer från Syd-Jylland, alldeles nära tyska gränsen. Som ordförande i den relativt nybildade tvärpolitiska organisationen Dansk Kina-Kritisk Selskab har han varit i hetluften den senaste tiden.

– Aldrig kunde jag tro att jag skulle hamna på kinesiska kommunistpartiets lista på eftersökta. Jag är 25 år och från landsorten på södra Jylland.

Pet ringde för att varna honom. Säkerhetspolisen hade fått fram hemlig information som visade att han stod under övervakning av de kinesiska myndigheterna som planerade att få honom utlämnad. Därför, varnade Pet, gjorde han bäst i att undvika resor till länder som har utlämningsavtal med Kina eller med Hongkong.

– Jag fick ingen exakt lista på riskabla länder, men Kina har utlämningsavtal med ett 60-tal länder, säger han.

– Varningen gällde också länder som är beroende av Kina och som har svaga rättssystem.

[caption id="attachment_653491" align="alignnone" width="991"] Kinas ambassadör i Danmark, Feng Tie, anländer till det danska utrikesdepartementet.[/caption]

Det kinesiska kommunistpartiets långa arm hade därmed nått Danmark, ett litet demokratiskt land i Europa. Thomas Rohdens rörelsefrihet är nu starkt begränsad. Han kan varken åka på solsemester till Thailand eller Cypern. Dagens kinesiska ledare förföljer inte bara sina egna medborgare i Kina utan försöker även visa sin makt utomlands.

En scenförändring i världsläget är på väg att ske.

– När jag föddes gick världen mot större frihet och mer demokrati. I dag upplever vi ett bakslag. Många länder börjar inskränka på sina demokratiska rättigheter, säger Thomas Rohden som är medlem i Radikal Ungdom, ungdomsförbund till socialliberala Radikale Venstre.

Han är orolig för auktoritära tendenser även i Europa. Exempelvis i Polen där pressfrihet och rättssäkerhet redan begränsats. Men värst är utvecklingen i Kina som nu försöker lansera auktoritära metoder som ett alternativ till västvärldens demokratiska värderingar. En mycket farlig utveckling anser Thomas Rohden.

Thomas Rohden och hans politiskt konservativa kamrat Anders Storgaard lyckades för några månader sedan hjälpa demokratiaktivisten Ted Hui att fly från Hongkong. Ted Hui stod inför rätta för nio anklagelser men hade släppts mot borgen. Liksom många andra demokratiaktivister i Hongkong riskerade Ted Hui ett långt fängelsestraff för de demonstrationer och protester han deltagit i under 2019. Sedan Kina våren 2020 infört den nya säkerhetslagen har oppositionens möjligheter starkt begränsats. Tusentals oppositionella har arresterats och väntar nu på att dömas. Ted Hui lyckades dock få domstolens tillstånd att medverka på en klimatkonferens i Danmark. Thomas Rohden och Anders Stoorgard hade tillsammans med folketingsledamöterna Uffe Elbæk (Fria Gröna) och Katarina Ammitzbøll (Konservative Folkeparti) satt ihop ett digert och delvis fabricerat konferensprogram som Ted Hui kunde visa upp.

Kontakter togs via telefon men varken Ted Hui eller danskarna nämnde då några planer på avhopp. De utgick från att telefonerna var avlyssnade. Den gemensamma intuitionen visade sig ändå fungera.

När Ted Hui landade i Köpenhamn väntade hans danska vänner i ankomsthallen.

»De kramade om mig och sa: Du är fri, nu kan du prata om demokrati«, berättade Ted Hui för Wall Street Journal. Han övervägde mycket riktigt att gå i exil och hans fru och barn var inbokade på ett flyg till London två dagar senare. När familjen anlänt till London var befrielsen total. »Jag visste att jag nu kunde kriga mot Peking utan att de skulle kunna skada min familj. Budskapet jag vill förmedla till det danska folket är att inte ta frihet för given. Friheten kan vara väldigt skör, och försvinna på några månader eller veckor.«

Med den nya säkerhetslagen i Hongkong har kinesiska kommunistpartiet även öppnat för straffåtgärder mot utlänningar som i tal eller handling opponerar sig mot regimen även utanför Kinas gränser. I en första test förbereder kommunistpartiets marionettregim i Hongkong åtgärder mot de danskar som hjälpte Ted Hui att undkomma.

– Kinas ambassadör har uppvaktat utrikesdepartementet här i Köpenhamn och samtal har förts med utrikesminister Jeppe Kofod, säger Thomas Rohden.

– Ambassadören ville ha informationer om några av de personer som hjälpt Ted Hui. UD har dock kategoriskt vägrat överlämna sådana uppgifter, men det visar hur långt Kina är berett att gå för att komma åt demokratiförespråkare runt om i världen.

[caption id="attachment_653492" align="alignnone" width="991"] Demokratiaktivisten Ted Hui under en demonstration i London den 1 mars för att frigöra Hongkong.[/caption]

I en mejlväxling med Jyllands-Posten har Hongkongs säkerhetsbyrå förklarat att man kommer att »förfölja och efterforska personer varsomhelst i världen, som brutit mot lagen genom att hjälpa Ted Hui«, dock utan att bekräfta eller dementera om de fyra danskarna kommer att bli internationellt efterlysta. Utrikesminister Kofod har kraftfullt intygat att Danmark aldrig kommer att utlämna medlemmar i det danska parlamentet för rättslig prövning i Hongkong, oavsett om myndigheterna i Hongkong gör en efterlysning.

– Om Kina gör en efterlysning via Interpol är det naturligtvis bekymmersamt, säger Thomas Rohden.

– Men jag är inte orolig för att något ska hända här i Danmark, däremot är det mer osäkert i andra länder i Europa. En efterlysning kan leda till att man blir häktad och frihetsberövad i månader även om man till slut inte lämnas ut.

I Polen har den svenske medborgaren Li Zhihui suttit frihetsberövad i mer än två år medan Polens domstolar malt Kinas begäran om utlämning. Li Zhihui flyttade från Kina till Sverige 2012 där han öppnat en restaurang i Västerås. Han fick svenskt medborgarskap 2016. I Sverige har han även varit aktiv i falungong, vilket är brottsligt i Kina. Han greps under en mellanlandning på Warszawas flygplats. Det visade sig att han i hemlighet varit efterlyst av Interpol. Därefter har han suttit fängslad i en cell på tolv kvadratmeter i väntan på beslut om sin framtid. Svenska UD har känt till fallet men inte kommenterat offentligt förrän medierna i slutet på förra året rapporterade om svenskens öde. Högsta domstolen i Polen återkallade den 15 januari i år en underdomstols beslut att utlämna Li Zhihui och han är nu släppt i avvaktan på att domstolsprövningen tas om.

Thomas Rohden ångrar inte att de hjälpte Ted Hui att fly från Hongkong.

– Det var vår moraliska plikt att hjälpa demokratiaktivisterna i Hongkong. Jag skulle inte ha gjort något annorlunda i dag.

I Danmark har de fått stort stöd för sin insats, och tidningar runt om i världen har rapporterat om de unga danskarnas fräcka tilltag att lura myndigheterna i Hongkong. En risk är dock att reglerna nu skärps så att det blir ännu svårare att lämna Hongkong. Med hot och tvång försöker den kinesiska regimen öka sitt inflytande runt om i världen.

– Min egen generation måste sätta stopp för detta, det är vi som ska leva i den värld som väntar, säger han. Unga människor är i allmänhet modigare och bekymrar sig inte så mycket för repressalier som äldre gärna gör, tror han. Länder som utsätts för påtryckningar från Kina måste hjälpas åt. De måste bilda en allians av demokratier som hjälper varann i stället för att vända ryggen till om någon blir drabbad.

Thomas Rohden tror inte det är för sent att frigöra sig från Kina.

– Men vårt budskap till de politiska ledarna är att ju längre vi väntar ju svårare kommer processen att bli. Det är nödvändigt att börja nu.

Någon järnridå likt den mot Sovjetunionen tror han inte på. Globaliseringen i världen kommer att fortsätta, men på vissa områden som exempelvis infrastruktur måste Kinas inflytande begränsas. Att Grekland sålt sin hamn i Pireus är inte bra, tycker han. Kinesiskt inflytande över viktiga samhällsfunktioner kan inte accepteras, helt enkelt därför att kommunistregimen står för helt andra, auktoritära värderingar.

Deras förening, Dansk Kina-Kritisk Selskab, bildades för drygt ett år sedan. Den är tvärpolitisk och ungdomsförbunden från alla partier i folketinget deltar. Thomas Rohden hoppas att även Sverige och de andra skandinaviska länderna startar liknande föreningar så att en samverkan kan ske.

– Vi är kritiska till det kinesiska kommunistpartiet och den kinesiska regimen, men vi har inget emot det kinesiska folket, säger han.

En viktig uppgift nu blir att försöka stoppa investeringsavtalet mellan EU och Kina. En preliminär uppgörelse gjordes strax före jul, men avtalet måste godkännas av EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar för att gälla.

– Vi säger nej till ett sådant avtal, säger Thomas Rohden.

– Kina har nyss på ett flagrant sätt brutit ett internationellt avtal, det mellan Kina och Storbritannien om Hongkong. EU kan inte teckna överenskommelser med ett land som så uppenbart struntar i avtal.

Han påminner om det avtal som Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain 1938 slöt med Adolf Hitler för att sedan åka hem och med papperet i hand utropa »Fred i vår tid«.

– Det blev inte fred utan krig, konstaterar Thomas Rohden.

***

Länder med utlämnings-avtal med Kina

Afghanistan

Algeriet

Angola

Argentina (ej ratificerat)

Australien (ej ratificerat)

Barbados

Belarus

Belgien (ej ratificerat)

Republiken Kongo (ej ratificerat)

Cypern (ej ratificerat)

Ecuador (ej ratificerat)

Etiopien

Frankrike

Förenade arabemiraten

Grenada

Italien

Indonesien

Iran

Kazakstan

Kenya (ej ratificerat)

Kirgizistan

Laos

Litauen

Lesotho

Mauritius

Mexiko

Mongoliet

Namibia

Panama (ej ratificerat)

Pakistan

Peru

Portugal

Filippinerna

Ryssland

Sydafrika

Sydkorea

Rumänien

Senegal (ej ratificerat)

Spanien

Sri Lanka (ej ratificerat)

Tadzjikistan

Turkiet (ej ratificerat)

Ukraina

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Österrike (ej ratificerat)

Källa: Wikipedia 2021