Experten: KI-läkarens dödsdom i Iran kan vara del av ett maktspel

Text:

Bild: TT

I tisdags blev det känt att den svenskiranske KI-läkaren Ahmadreza Djalali, som sitter fängslad i Iran, snart kan komma att avrättas. Djalali greps under en konferensresa till Teheran 2016, och dömdes ett år senare till döden, anklagad för spioneri. Hans fru hade på tisdagen telefonkontakt med honom, där han berättade att han kommer att flyttas till ett annat fängelse för att invänta sitt straff i isolering. Något många experter tolkar som att dödsdomen kommer att verkställas inom kort.

Rouzbeh Parsi, programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet på Utrikespolitiska institutet, ser beskedet som ett led i Irans maktspel mot omvärlden. Även om Irans agerande överlag är svårtolkat finns det tecken på att dödsdomen kanske inte kommer att verkställas omedelbart, säger han.

– Det har funnits signaler om att de vill byta honom mot någon av de iranier som sitter fast någon annanstans i Europa. Det här är någonting iranierna gör ibland, det vill säga att de tar folk för att kunna få till en fångutväxling, säger Rouzbeh Parsi.

Iranierna det rör sig om riskerar utlämning till USA, säger han, utan att nämna några namn.

Ahmadreza Djalali anklagas för att ha haft kontakt med Israels underrättelsetjänst Mossad, och för att ha sålt iranska statshemligheter i utbyte mot ett svenskt medborgarskap. Utan att uttala sig om Djalalis eventuella skuld eller oskuld tror Rouzbeh Parsi att KI-läkaren kan vara en bricka i maktspelet mellan Iran och USA.

– Ofta är detta en del av en konflikt mellan USA och Iran, där andra staters medborgare blir indragna, oftast oförskyllt. Därför det är lite svårt att alltid se vad den staten som den personen kommer ifrån kan göra på egen hand. De är delvis inbegripna i en konflikt de inte rår över, säger han.

Utrikesminister Ann Linde (S) har varit i kontakt med Irans utrikesminister Javad Zarif, och skriver på Twitter att Sverige ”verkar för att domen mot Djalali inte ska verkställas”. Jan Eliasson, tidigare FN:s vice generalsekreterare och utrikesminister, säger till P1-Morgon att den här typen av fall kräver mycket diplomati. Både han och regeringen har agerat, säger han.

– Det finns olika grupperingar har vi märkt, den hårda linjen och den mjuka linjen. Vi försöker nå framförallt de vi känner väl för att de ska förstå att relationer skadas, och att det är humanitärt oacceptabelt, säger Jan Eliasson.

Verkställandet av dödsdomen kan också vara en del av ett inrikespolitisk spel, inflikar Rouzbeh Parsi vid Utrikespolitiska institutet. De hårdföra och mjukare grupperingarna försöker ofta fälla krokben för varandra. Ibland på det internationella planet för att försvaga motståndaren inrikespolitiskt. Det har hänt att rättsväsendet har avrättat folk för att sabotera för regeringen, säger han.

– I Iran finns ett antal olika grupperingar som är med och styr. De olika säkerhetstjänsterna, militären, de har alla ett finger med i det politiska spelet. Och de drar inte åt samma håll.

Är KI-läkaren Djalali del av ett inrikespolitiskt spel?

– Det är svårt att veta. Men förhoppningsvis är nyheten om verkställandet av dödsdomen snarare ett försök att höja insatsen för att få loss någon, säger Rouzbeh Parsi.

Utrikesdepartementet säger till Fokus på onsdagen att samtal förs med iranska myndigheter kontinuerligt, men att man inte kan berätta några detaljer om innehållet eller vad samtalen leder till.