Ferguson: Nu talar alla om gränser

Text:

Globalism tilltalar inte längre världen. I stället fokuserar länderna på sina gränser. Det öppnar upp för ett nytt spel där de mindre länderna får lida, skriver historikern
Niall Ferguson i Sunday Times.

Texten tar sin utgångspunkt i president Trumps FN-tal förra veckan där åsikten om nationell suveränitet rönte störst applåder. Han menar att när man reflekterar kring gränsdragningar utkristalliseras en konstig och orättvis värld där 95 procent av jordens population lever i färre än 90 länder.

För att förstå maktförhållandena bör man studera ländernas historia, enligt Ferguson. Och anledningen till rådande situation är att de mindre länderna och folkgrupperna får självständighet när insatserna är låga. De starka gör vad de kan och de svaga lider vad de måste, skriver Ferguson och refererar till Thucydides Melion-dialog i boken om Aten och Sparta.

»Gränser är en funktion av makt. Kan du inte försvara dem är de bara prickade linjer. Kim-dynastins beräkning har varit att kärnvapen är de ultimata gränsvakterna. Snart får vi veta om kalkyleringen var rätt. Om så är fallet kommer fler stater vilja ha dem. Om inte, kommer vi att vara tillbaka på 1800-talet, när stormakterna spelade sitt stora spel med alla andras gränser«.

Niall Ferguson är brittisk historiker och professor i historia på Harvard, samt permanent gästföreläsare vid Jesus College i Oxford och Hoover-institutet vid Stanford.