Flykten från Syrien

Text:

Det som pågår i Syrien just nu kan inte beskrivas på annat sätt än en massflykt. Människor lämnar sina förstörda hem, hus bommas igen när familjer samlar ihop sina viktigaste ägodelar och ger sig av, hela byar töms på sin befolkning.

De senaste veckorna har flyktingströmmen från Syrien ökat i en sådan omfattning att FN nu får revidera sina prognoser.

Tidigare talade man om att 1 miljon människor kommer att ha flytt landet i juni 2013. Men sedan inbördeskriget i Syrien startade har redan mer än 700 000 personer registrerat sig, eller väntar på att få registrera sig, som flyktingar hos FN:s flyktingorgan UNHCR.

Varje dag går 3 000 syrier över gränsen till Jordanien. Ytterligare ett par tusen människor tar sig dagligen över till grannländerna Libanon, Turkiet och Irak. Hur många som verkligen har lämnat landet under de snart två år som upproret mot Assadregimen pågått, är det ingen som vet.

I grannländernas flyktingläger är barnfamiljer och ensamstående mödrar de vanligaste grupperna. Mer än hälften av alla som flytt Syrien är barn under 18 år, enligt FN. Den kalla vintern har slagit hårt mot dem som lever i flyktingläger eller befinner sig långt hemifrån. Kylan och snön gör en redan svår situation värre och många har frusit ihjäl.

När flyktingarna själva tillfrågas om vad som fått dem att fly är svaret ofta att de utsatts för våld och övergrepp, fått sina hem förstörda, inte har kunnat få den sjukvård de behöver, och lidit brist på mat och bränsle. Kvinnor och flickor är extra utsatta. Människorättsorganisationer rapporterar att systematiska våldtäkter blivit en del av krigföringen och att detta är en av de vanligaste orsakerna till att så många syrier lämnar sina hem.

Enligt hjälporganisationen Refugees International fortsätter utsattheten ofta i flyktinglägren, där de psykiska påfrestningarna och den traumatiska situationen ofta leder till ökat våld mot kvinnor och barn. Många av barnen i lägren har inte gått i skolan på ett års tid.

Den senaste månaden har det varje dag fötts mellan mellan sju och tio barn i det stora flyktinglägret Zaatri i Jordanien. Och varje dag anländer nya familjer med små bebisar som söker skydd undan våldet.

Men alla som flyr sina hem tar sig inte utanför landets gränser. Omkring 2 av Syriens totalt 23 miljoner invånare är nu på flykt inom landet, enligt uppskattningar från FN. De är så kallade urbana flyktingar, som inte bor i flyktingläger utan tränger ihop sig i hyrda lägenheter och hus. Deras situation är ofta mycket svår, och de nås sällan eller aldrig av hjälp utifrån eftersom säkerhetssituationen hindrar hjälporganisationerna från att nå fram. Enligt FN är tillgången på vatten och elektricitet begränsad i stora delar av södra Syrien.

Förra veckan lyckades UNHCR för första gången nå fram till det oppositionskontrollerade Azas i norra Syrien. Där påträffade de runt 45 000 internflyktingar som lever i tillfälliga läger under mycket svåra förhållanden. En första konvoj har levererat 2 000 tält och 15 000 filtar.

FN arbetar nu för att försöka öppna ytterligare ett stort flyktingläger i närheten av Zaatri. Till en början ska det rymma 5 000 personer, men på lite längre sikt ska 30 000 människor kunna härbärgeras där.

En del av dessa hundratusentals människor som lämnar sina hem för att försöka överleva hamnar sedan i Sverige. Under 2012 sökte 7 814 flyktingar från Syrien asyl här. 120 av dessa var ensamkommande flyktingbarn.

På senare tid har varje vecka mellan 200 och 250 människor från Syrien sökt asyl i Sverige. Många av dem är barnfamiljer, en del är ensamstående män och kvinnor. Enligt Migrationsverket har det på sistone skett en kraftig ökning av antalet nyanlända barn utan medföljande vårdnadshavare, något som tidigare inte varit vanligt förekommande bland flyktingar just från Syrien. De flesta uppger att de tagit sig till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare, ofta via den norra gränsen mot Turkiet, och sen vidare upp genom Europa. Endast en mindre andel av de asylsökande syrierna är någon av de 700 000 som registrerat sig hos UNHCR och tillbringat tid i något av flyktinglägren.

De människor som sökt sig hit kommer från alla delar av Syrien, men ofta från städer som Damaskus och Aleppo som varit, och fortfarande är, hårt drabbade av strider. Många av de nyanlända har varit utsatta för traumatiska händelser. Inget tyder i nuläget på att situationen i Syrien är på väg att förändras till det bättre för landets invånare. Migrationsverket räknar därför i sin senaste prognos med att 18 000 syrier kommer att söka asyl i Sverige under 2013.