Hon är första kvinnan som prästvigs i Jerusalem

Text: Arne Lapidus

Bild: Ben Gray

Ett litet men dock genombrott för kvinnor i det patriarkala Mellan­östern. För första gången har en kvinna prästvigts i en kyrka i Jerusalem.

Maria Leppäkari, direktor på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem, är pionjären som tar detta kontroversiella steg. Ordet »historiskt« hördes ofta när hon prästvigdes i Frälsarens kyrka (Redeemer Church) i Jerusalems muromgärdade gamla stad i söndags.

– Vi tackar Gud i detta historiska ögonblick när en kvinna prästvigs i vår kyrka. Det är en glädjens dag och ett erkännande av kvinnor i vår kyrka, sa den palestinske lutheranske biskopen Sani Ibrahim Azar i sin predikan under den högtidliga ceremonin.

Också Maria Leppäkari, 47, som varit chef för det av Svenska kyrkan ägda STI i fyra år och även tidigare tillbringat långa perioder i Jerusalem, ser sitt privata beslut i ett större perspektiv.

– Det är ett beslut som har mognat fram under påverkan av den omgivning jag befinner mig i, alltså Jerusalem. Hela Mellan­östern präglas av patriarkal kultur, så det är ett kall att lyfta fram kvinnors möjlighet att bli prästvigda inom den lokala kyrkan, säger hon och fortsätter:

– Jag hoppas kunna inspirera kvinnor, visa att det är möjligt. Att det prästvigs en kvinna i Jerusalem är ett stort steg. När en lokal kvinna i framtiden prästvigs blir det ett ännu större steg.

Hon prästvigdes i den palestinska lutherska kyrkan i Jerusalem, alltså i Evangeliska-lutherska kyrkan i Jordanien och Heliga landet som är dess officiella namn. Med sina runt 3 000 medlemmar är den ett av de mindre samfunden i landet. En nykomling som startade efter missionärers ankomst på 1800-talet, långt efter katoliker och ortodoxa som dominerar det kristna livet i Israel och de palestinska områdena – där kristna är en liten minoritet bland judar och muslimer.

Den lutherska kyrkan är en föregångare bland kyrkorna i Jerusalem när det gäller jämställdhet, till exempel på familjerättens område. Kvinnliga präster från utlandet verkar sedan länge bland lutheranerna. Men också där finns motstånd mot kvinnopräster, särskilt bland äldre församlingsmedlemmar som »har gammalmodiga åsikter«, enligt biskop Azar.

Få lokala medlemmar var närvarande under prästvigningen i kyrkan, men desto fler utländska kristna som verkar i staden samt tillresta besökare. Biskopen säger att man har haft många diskussioner och föredrag om jämställdhet i hans kyrka under senare år – och att »större delen av församlingen accepterar kvinnliga präster«.

Han hoppas att hans dotter, som studerar teologi i Tyskland, ska kunna prästvigas i hemstaden om ett par år sedan Maria Leppäkari banat vägen.

– Det är lättare att börja med en utlänning än med en lokal kvinna. Vi vill ha lokala kvinnliga präster i framtiden, säger han.

Samtidigt gapade hedersplatserna för inbjudna kyrkoledare från andra samfund tomma i Frälsarens kyrka i söndags.

– Vi bjöd in ledarna för de andra kyrkorna. Men bara vår kyrka har kvinnliga präster. De andra behöver tid på sig för att acceptera det, säger biskop Azar.

Även om vägen till jämställdhet fortfarande är lång i Jerusalem sågs i vimlet representanter för andra samfund – som inte har kvinnliga präster – som kommit för att gratulera Maria Leppäkari.

– Det här är en viktig dag för kvinnor och kyrkan. Jag hoppas att andra kyrkor ska följa efter och acceptera kvinnliga präster. Jerusalem har tyvärr en mycket traditionell hierarkisk struktur, säger historikern Kevork Hintlian från det armeniska patriarkatet.

– Det är fantastiskt, vi är glada att vara här. Hon har gått en lång väg, nu har hon nått sitt mål, säger fader Gabra Selassie från den etiopiska kyrkan.

Den katolske prästen Joaquin Paniello understryker att de kristna samfunden måste hålla ihop trots alla meningsskiljaktigheter.

– Vi är så få kristna i Jerusalem. Vi lider tillsammans, så låt oss fira tillsammans! säger han.

Finlandssvenska Maria Leppäkari är docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Hon har forskat om eskatologi, alltså läran om den yttersta tiden, och om apokalyptiska föreställningar, särskilt om Jerusalem som messiansk symbol för judar och kristna. Hon är direktor på STI sedan 2015.

Om hon ska arbeta som präst blir det inom ramen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland där hon är medlem. Hon understryker att hon tänker fortsätta också som forskare.

– Jag upplever att tiden är mogen för mig att bli präst, min tro har mognat och fördjupats. Det är både ett inre och ett yttre kall. Jag har hört önskemål från den lokala kyrkan. Om Jerusalem kallar kan man inte säga nej! säger Maria Leppäkari. <

FAKTA | Kristna i Heliga landet

I dag bor cirka 50 000 kristna palestinier på Västbanken, i Gaza och Jerusalem. Det är cirka en procent av den totala palestinska befolkningen.

För 20 år sedan var de kristna 1,7 procent av befolkningen i dessa områden. På 1970-talet var siffran runt 5 procent

Israel är det enda land i Mellanöstern vars kristna befolkning ökar. Antalet kristna medborgare är runt 160 000, av dem 120 000 palestinier och 40 000 invandrare från före detta Sovjetunionen. Dessutom finns 230 000 migranter, de allra flesta av dem kristna.