Gatans parlament flyttar in

Text: Erik Klefbom, Kiev

Bild: Sergei Chuzakov/TT

Händelserna på Majdan har skapat en ny generation politiker i Ukraina. Nu kliver de ned från barrikaderna och fyller landets politiska församlingar. Mer än hälften av ledamöterna i parlamentet, Radan, är helt nya och saknar politisk erfarenhet. Det gamla maktpartiet med sin bas i östra Ukraina ligger i ruiner och Kommunistpartiet kom inte ens in i parlamentet.

– Händelserna på Majdan frigjorde många människor. Nu har de gått in i politiken och blivit parlamentariker, och andra har varit mycket aktiva i frivilligorganisationer. Nu skjuter de regeringen framför sig i reformarbetet, säger Alexej Garan, professor i statskunskap vid Kiev Mogiljanska-universitetet.

De nya makthavarna anses ha högst ett halvår på sig att visa att de inte är handlingsförlamade på samma sätt som personerna i orangea revolutionen för tio år sedan, när arbetet förstördes av rivaliteten mellan president Viktor Jusjtjenko och den karismatiska premiärministern Julia Tymosjenko.

De flesta av dagens aktivister har anslutit sig till det nystartade partiet Självhjälp (Samopomich), som leds av borgmästaren i den västukrainska staden Lviv, men också till president Petro Porosjenkos eget partiblock. Tillsammans med tre andra partier har de skrivit på ett koalitionsavtal som ska godkännas vid Radans första session vid detta månadsskifte. I den nya koalitionsregeringen finns förutom Självhjälp och Porosjenkos parti också Jatsenjuks parti Folkfronten och den tidigare premiärministern Julia Tymosjenkos parti Fäderneslandet.

Nu ligger makten i deras händer. Och det är bråttom att få fram resultat. Hos ukrainarna finns en otålighet som lätt går över i en besviken »vad var det jag sa«-mentalitet. Till sin hjälp har politikerna ett nätverk av lobbyorganisationer som skapades sedan gatustriderna upphörde i februari. Ett nätverk fyllt av aktivister och experter.

Den kanske allra viktigaste gruppen i denna flora är Reanimation Reform Program, RPR, en organisation som lagt fram förslag på ett reformerat valsystem, skrotad amnesti för parlamentariker och en stark antikorruptionsmyndighet. Principer som majoriteten i det nyvalda parlamentet nu ställt sig bakom.

En annan är expert- och hjälporganisationen Nova Ukraina, som föreslagit hundratals lagändringar för att minska korruptionen inom affärslivet. Andriy Maksymets, en 34-årig ekonom från Lviv, har gjort kometkarriär inom organisationen och leder arbetsgruppen som går igenom lagstiftningen.

– Ekonomin är genomreglerad och det behövs tillstånd för allt. Det är det gamla sovjetsystemet som lever kvar. Våra förslag gör så att företagen slipper att stå i kö hos myndigheterna och det leder i sin tur till att korruptionen minskar, genom att skilja ekonomi från politik, säger Andriy Maksymets.

Oligarkerna, de inflytelserika affärsmännen, har tappat mycket mark i den dramatiska omvandlingen. Nu försöker de knyta nya band i parlamentet men flera av dem har fått nej på sina inviter. Vilken roll de ska spela i fortsättningen beror på hur snabbt det nya parlamentet lyckas att genomföra sina reformer.

 

Fakta | Revolutionens år i Ukraina

2013 30 november. Första sammanstötningarna på Majdantorget.

2014  16 januari. Parlamentet inför undantagslagar.

22 februari. President Viktor Janukovytj flyr landet.

25 maj. Petro Porosjenko väljs till president.

26 oktober. Europapartierna vinner parlamentsvalet.

27 november. Radans första session börjar.

28 november. EU:s utvidgningskommissionär Johannes Hahn pressar Ukrainas nya regering att lägga fram åtgärder mot korruption och nya reformer innan EU arrangerar en givarkonferens för att stötta landets kollapsande ekonomi.