McDonalds vd får sparken – inledde kärleksrelation på jobbet: »Ett misstag«

Text: Josef Kristensen

Bild: TT

Steve Easterbrook tillträdde som vd för snabbmatskedjan 2015. Han har fått mycket beröm och tillskrivs en stor del i att snabbmatskedjan vänt en nedåtgående trend genom att renovera restauranger, höja de anställdas löner och satsa på ekovänliga menyer.

Men nu får han lämna sedan styrelsen haft en omröstning om hans framtid.

»Det var ett misstag. Sett till företagets värderingar, så håller jag med styrelsen om att det är dags för mig att gå vidare. Utöver detta, så hoppas jag att ni kan respektera att jag vill skydda mitt privatliv«, skriver Steve Easterbrook i ett mail till de anställda.

Easterbrook ersätts av Chris Kempczinski som tidigare varit chef för McDonalds USA, där McDonalds har 14 000 av sina 38 000 restauranger.

Det är inte ovanligt att chefer som inleder ett förhållande med sin underordnad får lämna sin post. Ett svenskt exempel är Ylva Johansson som avgick som skolminister efter hon och dåvarande finansminister Erik Åsbrink gick ut med deras relation. Stenbeck-koncernen körde också (sten)hårt på policyn att inte det inte skulle finna några förhållanden mellan chef och underordnad vilket ledde till att flera chefer fick gå eller blev omplacerade.

Fredrik Dahl på advokatbyrån Vinge.

Fredrik Dahl är expert inom arbetsrätt och advokat på advokatbyrån Vinge. Han menar att flera företag har tagit höjd för att kärleksrelationer på jobbet kan uppstå.

– Arbetsgivare kan i sin anställningspolicy skriva att en överordnad inte ska inleda ett förhållande med en underordnad. Uppstår det förhållanden mellan chef och underordnad och detta inte är känt kan det leda till att den underordnade får förmåner i sin egenskap som anställd, säger Fredrik Dahl.

Han beskriver också hur ärendet hade behandlats i Sverige.

–  I Sverige är det i princip bara vd:ar som inte har något anställningsskydd, så för denna typ av anställda behöver man inte motivera varför man säger upp en vd. Alla andra anställda har ett anställningsskydd vilket gör att man måste kolla om det strider mot anställningsavtalet och de regler som gäller på arbetsplatsen. Finns det en tydlig policy som säger att man inte får inleda ett förhållande med en underordnad så bryter man mot anställningsavtalet och då kan man i princip riskera att bli uppsagd. Men det krävs en väldigt tydlig policy för att förhindra den här typen av förhållande.

– Finns det en tydlig regel att man inte får ha ett förhållande på arbetsplatsen så ska man nog undvika det om man vill behålla sitt jobb, säger Dahl.