Obama varnar för filterbubblor

Text:

Bild: Skärmdump Netflix

Barack Obama och sociala medier har länge varit en lyckad kombination. I David Lettermans nya serie »My next guest needs no introduction« på Netflix betonar han rollen medierna hade för hans presidentskap och menar att valrörelsen 2007–2008 var »den mest effektiva politiska kampanjen i modern tid«.

Men nu anser expresidenten att medierna utgör ett hot mot demokratin.

– Det vi missade var till vilken grad som människor med makt och särskilda intressegrupper, utländska regeringar och så vidare kan manipulera dessa och sprida propaganda på dem, säger Barack Obama.

Ett av problemen är de så kallade filterbubblor, som Veckans Fokus behandlar, hos IT-jättarna Google och Facebook. Obama nämner den arabiska våren och revolutionen i Egypten där en Googlesökning genererade olika resultat till efter vilken politisk åsikt den som sökte hade.

– Beroende på dina fördomar så fick du olika förslag, och det här förstärktes över tid. Det är även det som händer med de Facebook-sidor där ett ökat antal personer får sina nyheter från. Vid en viss tidpunkt lever du i en bubbla och det är också därför politiken är så polariserad just nu, säger han, enligt DI Digital.

Journalisten Per Grankvist, som skrivit en bok i ämnet, har ett förslag för att komma till bukt med situationen:

»Ska vi lösa problemet krävs folkbildning om att ansvaret för att filterbubblor uppstår vilar på var och en av oss. Inte på de sociala medierna eller plattformarna, och absolut inte på staten, utan på dig och mig och alla andra som försöker skaffa sig en balanserad bild av världen. Lösningen är att folkbilda om detta ansvar och hjälpa folk att ta kontroll över sin informationsinhämtning och att utöva grundläggande källkritik. Insikten att man befinner sig i en stor bubbla av något slag är ett första viktigt steg«, skriver han.

Läs mer: Bubbeltrubbel (#01-02/18)