Oro för nytt krig i skuggan av valet

Text: Urban Hamid, BAGDAD

Bild: ALI ABBAS/scanpix

På söndag går miljontals röstberättigade irakier inne i Irak och utomlands till valurnorna för att välja 275 delegater bland cirka 6 000 kandidater. Parlamentsvalet har föregåtts av problem och ovisshet, och har skjutits upp ett par gånger. Politiska opponenter beskyller varandra för att styras av utländska krafter och al-Qadia hotar att tillgripa våld för att förhindra det irakiska folket från att rösta.

Frågorna som alla ställer sig är: Kommer landet att delas upp? Kan de rivaliserande grupperna försonas? Eller är Irak på väg mot ett nytt inbördeskrig?

På ytan ser det lovande ut inför valet. Denna gång verkar det till exempel som att de sunnitiska partierna inte kommer att bojkotta det, som vid valet år 2005. Dessutom har partierna denna gång en bredare plattform, där det finns utrymme för olika etniska grupper, även sekulära.

Premiärministern Nuri al-Maliki har sedan förra valet övergivit sin gamla koalition, där medlemmar ur Dawapartiet och SIIC, Högsta islamiska rådet för Irak, och kurdiska partier ingick. I stället har han bildat en ny allians som kallas State of Law Coalition (Rättsstatskoalitionen). I den ingår hans Dawaparti, sunnitiska klanledare, sekulära shiiter, kurder och även kristna. Att detta är ett smart drag visade sig i de regionala valen för ett år sedan, då han lyckades få stort stöd framför allt i de södra regionerna.

Men såväl internationella bedömare som flera irakier ifrågasätter hans motiv. Inte minst mot bakgrund av  det som hände i mitten av januari när det nya »de-Baathification«-organet AJC (Accounta­bility and Justice Commission) beslöt att  utesluta 511 kandidater från valet på grund av påstått samröre med Saddam Husseins gamla Baathparti.

Beslutet stöttades av al-Malikiregeringen och al-Maliki själv som ser den tidigare baathpartisten och premiärministern Ayad Allawi, i dag ledaren för Iraqiya-alliansen, som sin kanske störste rival.

Allawi anklagar al-Maliki för att »att eliminera rivaler i valet och att avleda uppmärksamheten från den nuvarande regeringens misslyckanden«, enligt ett uttalande till nyhetsbyrån Reuters.

En annan av al-Malikis konkurrenter som har förbjudits att ställa upp är Saleh al-Mutlaq, en av de mest framstående sunni-politikerna och tillika kandidat på  Iraqiya-listan.

En pikant detalj i sammanhanget är att den som övervakar AJC inte är någon mindre än Ahmed Chalabi, som var den som lämnade falska uppgifter till USA:s regering för att övertala den att invadera Irak.

Både USA:s ambassadör i Bagdad Alexander Sloan och general Ray Odierno, befälhavare över de amerikanska trupperna i Irak, anklagar Chalabi för att gå Irans ärenden. Ahmed Chalabi har svarat med att anklaga USA för att blanda sig i det irakiska valet.

Allawi, å sin sida, varnar för att uteslutandet av kandidater kan leda till ett nytt sekteristiskt krig. Det skulle vara ett stort bakslag för USA och president Barack Obama som hoppas kunna sända hem sina trupper i slutet av 2011. Den tändande gnistan skulle kunna vara den fortfarande olösta frågan om Kirkuk. Staden ligger på gränslinjen till områdena i norr som kurderna gör anspråk på, vilket har ifrågasatts av både sunniter och shiiter.