Professor: »Irans forskare betraktas som martyrer«

Text:

Bild: SU, TT

– Vi har fått klarhet i anklagelserna. Och tyvärr är de betydligt allvarligare än vad jag tidigare har befarat.

På vilket sätt?

– Tidigare visste vi att de gällde spionage för Israel och deras säkerhetstjänst Mussad. Teherans chefsåklagare har förklarat att han har försett Mussad om detaljerade uppgifter om ett 30-tal forskare som varit inblandade i Irans kärnteknikprogram.

På vilket sätt är det allvarligare än det vi visste tidigare?

– Mussad har på grund av uppgifterna dödat två namngivna kända forskare. Jag visste vilka de var och jag förmodar att de som följde nyheterna också har hört vilka de är. En sak är att man spionerar för Israel och ger information. I Iran betraktas forskarna som martyrer.

Har vi någon aning om det här stämmer?

– Nej, det vet vi inte och det är problemet. Varken försvarsadvokaten eller någon annan har insyn i hela processen och vilka bevis som används mot Ahmadreza Djalili. Om Iran skulle visa sina bevis för någon utomstående finns det en risk att deras källor och arbetsmetoder röjs. Den risken vill de inte ta.

Vad kan Sverige göra nu?

– Jag tror inte att det finns något att göra. Margot Wallström sa det på ett klokt sätt, det enda Sverige kan göra är att protestera starkt mot själva domen. Utan att ta ställning kring brottet och anklagelserna. Sverige kommer att använda alla sina kanaler och framföra sina synpunkter. Brottets karaktär gör att Sverige har att göra med döva öron.

När i så fall kommer domen att verkställas?

– Tidigare har det gått ganska fort efter att personen blivit dömd. Enligt lag har Djalili 20 dagar att överklaga. Det antar jag började fortlöpa i lördags. Det är åklagarna som är nära anknutna till revolutionsgardisterna som bestämmer. Det kan gå väldigt fort på högsta nivån som är nästa instans.

Finns det tidigare fall som liknar detta?

– Det har varit tre spionageanklagelser sedan 2011 där två avrättades. Båda var iranska medborgare. Den tredje hade dubbelt medborgarskap – iranskt och amerikanskt – och fick först dödsstraff som sedan omvandlades till tio års fängelse. Det handlar om vilken typ av information som han lämnade ut. Många bedömare ansåg då att han var en gisslan i förhandlingar mellan USA och Iran. Den här personen lämnades ut till USA 2015 i samband med Iranavtalet.

Är det viktigt med medborgarskap?

– Ja, det är definitivt viktigt. Hade Ahmadreza Djalili varit svensk medborgare hade det varit svårare, inte omöjligt, att döma honom på det här sättet.