Rapporter om utbrott av coronaviruset i Iran – ökar rädslan för en global pandemi

Text:

Bild: TT/AP

Rädslan för en global pandemi ökar efter att utbrott av coronaviruset drabbat Italien och Iran. En lokalpolitiker i den iranska staden Qom anklagar landets regering för att försöka dölja coronavirusets omfattning i området rapporterar AFP och Omni.

Enligt officiella siffror har 12 personer i Iran dött efter att ha smittats av coronaviruset. Men enligt de nya uppgifterna rör det sig om minst 50 personer bara i staden Qom.

Irans hälsominister tillbakavisar de påståendena om de högre dödstalen och säger att det inte är passande att försöka komma med politiska utspel kring virussjukdomen.

Den svenska regeringen meddelade samtidigt att man bidrar med 40 miljoner kronor i utökat stöd till Världshälsoorganisationens, WHO, krishanteringsfond. Pengarna i fonden används i arbetet för att minska spridningen av coronaviruset.

– Det är också en slags självhjälp, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingsarbete (MP). Peter Eriksson sa att det är viktigt att fler länder hjälper till i kampen mot viruset, för att minska risken för en pandemi.

– Utifrån ett relativt litet land är 40 miljoner en rejäl summa som vi bidrar med. Gör andra länder motsvarande så räcker det för att möta de behov som WHO nu säger att de har.

LÄS OCKSÅ: Frivillig karantän för evakuerade svenskar

WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom var med på måndagens presskonferens via länk.

– I dag gör ni två saker, sa Adhanom. Ni förbereder Sverige, men samtidigt hjälper ni andra länder med svagare sjukvårdssystem, sa han.

Bakgrunden är att det nya coronaviruset, covid-19, de senaste dagarna har fått fäste i Europa. I Italien har över 150 personer bekräftats smittade och tre personer har dött.

Socialminister Lena Hallengren (S) sa att regeringen följer utvecklingen och är beredd att vidta åtgärder som så behövs.

– Det finns ett lagstöd för att vidta speciella åtgärder, så som exempelvis karantän. I dagsläget finns inte behov av den typen av tvingande åtgärder, sa Hallengren.

Regeringens samlade bedömning är att Sveriges beredskap är god.

– Jag tycker att man ska lyssna till den smittskyddsmyndighet vi har i Sverige, som också är experter på smittskydd, de sitter på väldigt mycket kunskap. Jag tycker att vi ska lita på dem, sa Lena Hallengren.

– Regionernas beredskapsplaner är väldigt viktiga, det är där som vardagen på något sätt finns. Om en person diagnostiseras positivt för covid-19, så är det det regionala smittskyddet som tar beslut om hur de ska agera för att smittan inte sprids.

Lena Hallengren påpekade att Socialtjänsten, som samordnar hälso- och sjukvårdens beredskap på en nationell nivå, anser att beredskapen är god.

Socialstyrelsen har tittat på antal vårdplatser och bedömer att det finns god kapacitet att ta hand om potentiella covid-19-patienter. Det trots att det löpande kommer rapporter om platsbrist på sjukhus, speciellt i Stockholmsregionen. Nu senast Södersjukhuset i Stockholm, som under söndagen gick upp i stabsläge.

Men det hänger inte ihop, sa socialminister Lena Hallengren.

– Vi kan inte ha en situation där vi har många tomma vårdplatser som kanske står och väntar eventuellt på någon. Så kan vi inte använda svensk sjukvårdsresurser. De används ju varje dag till de som mest behöver. Vården har hela tiden ett uppdrag att prioritera de människor som har de största behoven, sa Hallengren.

LÄS OCKSÅ: Fem frågor och svar om coronaviruset: "Inreseförbud invaggar folk i falsk trygghet"