Skämtsam finsk tv-serie skriver om historien

Text:

Bild: Pressbild

Vad: Får man skoja om allt?  Genre: Humor.

Vilka: Regissör, krigsveteraner och kritiker.

Sanningen får en ordentlig risbastu i den finlandssvenska tv-serien »Finlands historia« på Svenska Yle, en webbserie om elva avsnitt på runt sex minuter vardera. Serien är en »mockumentär«, en fiktiv humor-dokumentär. Den sträcker sig från tidernas begynnelse, där neandertalarna finner »Urdonnern«, en arketypisk Jörn Donner som grottmänniska, och slutar vid självständigheten 1917. Att skämta om Finlands såriga historia kan vara känsligt men tv-seriens regissör, Herman Karlsson, påpekar att tv-serien undviker de känsligaste delarna av historien, som inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget.

– Jag tror egentligen inte heller att Finlands historia är så känslig för den stora massan, utan bara för vissa personer. Och det är ju dessa personer som hörs, säger Herman Karlsson till Yle.

Herman Karlsson, som också skrivit manus, betonar att tv-serien inte försöker berätta den sanna historien; utan med en metod som kullkastar det normala sambandet mellan orsak och verkan skämtar den utifrån såväl verkliga händelser, som fördomar och nationalistiska föreställningar. Han tycker att finländarna pratar ganska mycket om sin historia, men nästan bara om krigen.

– Sedan tror jag kanske inte att man på finskspråkigt håll talar så mycket om att vi faktiskt hörde till Sverige i många år, säger han.

Det svenska inflytandet föräras sex av de korta programmen, med start i vikingarnas ankomst på stenåldern, då bastu och memma kommer i bruk som plåster på såren, följt av de ihärdiga korstågen och kristnandet som visar sig svårare än svenskarna trott. Till sist anländer i alla fall finlandssvenskarna med champagne, varpå de svenska kungarnas »Finlandsplåga« fortsätter genom århundradena. I serien är det svenskarna som i slutändan bönar och ber ryssarna att ta över »det ömkliga landområdet«, som Herman Karlsson skämtsamt beskriver det i tidningen Östnyland.

I finlandssvenskarnas nationella husorgan, Hufvudstadsbladet, var inställningen något njugg.

– Den som bänkar sig framför »Finlands historia – som du aldrig sett den tidigare« för att få en historielektion blir besviken. Frågan är om den som vill bli underhållen också blir det, skriver tv-redaktören Malin Slotte.   

***

»Finlands historia« kan ses på Svenska Yles webb inom Finlands gränser, samt i Sverige för den som har finländskt bank-ID.