Stagflation hotar Kina – sänker räntan

Kinas svaga ekonomiska utveckling får landets centralbank att agera. Styrräntan sänks och motsvarande 600 miljarder kronor skjuts till för att få fart på ekonomin igen.

Text: TT

Bild: AP

Beskedet var var något oväntat men kommer samtidigt som ny data visar på fortsatta utmaningar för världens näst största ekonomi.

I juli sjönk industriproduktionen jämfört med juli samtidigt som försäljningen inom landets detaljhandel var betydligt svagare än marknadens förväntningar. Ytterligare ett svaghetstecken var att bostadspriserna fortsätter att falla. Allt detta hänger till stor del samman med landets fortsatta nolltolerans gällande covid-pandemin och där man från styrande håll valt att stänga ned stora delar av mångmiljonstäder som Shanghai – även vid internationellt sett väldigt små smittotal.

Svag BNP-utveckling

Det officiella målet på en BNP-tillväxt på 5,5 procent för i år har Kinas ledning redan fått överge efter att tillväxten under årets andra kvartal steg med för Kinas mått mycket blygsamma 0,4 procent. Räntesänkningen är tänkt att ge i alla fall ytterligare en skjuts i ett utsatt läge. Rent praktiskt innebär den att styrräntan, med lån på ett år, sänks med 0,10 procentenheter till 2,75 procent, medan sjudagars reporänta sänks lika mycket till 2,0 procent.

Om det räcker är dock inte ekonomer helt säkra på.

”Risken för stagflation inom världsekonomin stiger och grunden för en inhemsk ekonomisk återhämtning är fortfarande inte riktigt fast”, skriver banken NBS i en kommentar.

Utsatt läge för Xi Jinping

Med en stagflation avses att såväl inflationen som arbetslösheten är hög. För Kinas president Xi Jinping är det utsatta ekonomiska läget för landet också ett problem, särskilt som han är tänkt att senare i höst bli omvald för ytterligare en femårsperiod.

Ett positivt ekonomiskt tecken är dock att aktiviteten i hamnen i Shanghai – en av världens allra största – nu bedöms vara tillbaka i normalläge efter tidigare covidnedstängningar. Bland ekonomer spås dock en viss eftersläpning när det gäller transporter av allt från elektronik till kläder de närmaste månaderna.

***