Svepet: 44 000 operationer har ställts in i Sverige under pandemin

Text: Redaktionen

Bild: TT

Inställda operationer under pandemin

Hittills har 44 000 operationer ställts in i Sverige på grund av coronapandemin: allt från hjärtfel och trasiga höftleder till ljumskbråck. Totalt står över 150 000 människor i operationskö nu, visar siffror från Svenskt Perioperativt Register (SPOR). Detta rapporterar Svt.

Ska kartlägga varför Järvaområdet är extra drabbat

Varför har Järvaområdet drabbats särskilt hårt av coronaviruset? Ett lokalt nätverk som själva ska kartlägga spridningen i området och granska myndigheternas agerande har bildats, rapporterar Sveriges Radio.

Restriktioner för äldre kan lättas

Redan denna vecka kan råd riktade till äldre lättas, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell i intervju med DN. Det handlar om en eventuellt höjning av åldern som Folkhälsomyndighetens råd riktas till.

Coronakrisen kan minska Sveriges bistånd

Storleken på det svenska biståndet är kopplat till landets BNP. Eftersom ekonomin krymper i år kan det innebära att minst två miljarder försvinner från biståndet, om inte riksdagen beslutar att skjuta till extra pengar, visar beräkningar från SVT.

Debatter

Försvarsmaktens utredning om fallet med den falske officeren är ofullständig och i vissa avseenden direkt missvisande: både de övergripande slutsatserna och analyserna kan missleda allmänheten att tro att några större fel eller lagbrott inte har skett. Detta skriver förre överstelöjtnanten vid Must Lennart Ohlsson på DN Debatt, som menar att utredningen måste göras om.

Effektiviseringarna hitintills har inte fått tillräckligt starkt genomslag. Om förvaltningen framöver ska klara av sina huvuduppgifter måste den både bantas och effektiviseras, skriver tidigare näringsministern Björn Rosengren på Di Debatt.

Regeringen har helt missat kundperspektivet när man nu är på väg att lägga fram ett förslag för elnätsavgifter och landets elkonsumenter kan få betala ytterligare 30 miljarder kronor, skriver flera debattörer på SvD Debatt.