Talibanerna trappar upp våldet

Text: Yves Cornu och Dominique Dunglas

Våldet i Irak har spritt sig till Afghanistan. Självmordsattacker och gisslandramer har aldrig tidigare förespråkats av de religiösa ledarna här, varken under den sovjetiska ockupationen eller det efterföljande inbördeskriget. Men efter fyra blodiga år i Irak har den här formen av krigföring fått fäste även i Afghanistan.

De FN-ledda Isaf-styrkorna, där många svenskar ingår, är den främsta måltavlan för självmordsbombare. Talibanerna siktar också in sig på civila utlänningar. I mars kidnappades den italienska journalisten på La Republicca, Daniele Mastrogiacomo, av mulla Omars män.En afghansk tolk och en chaufför som fördes bort vid samma tillfälle gick ett annat öde till mötes, de halshöggs snabbt av talibanerna.Den tredje april hände det igen. Två franska hjälparbetare och tre afghanska kidnappades i Nimrozprovinsen i landets sydvästra delar – centrum för talibanernas väpnade uppror. Kidnapparna har ännu inte kommit med några krav eller ens visat att de tillfångatagna fortfarande är vid liv.

Efter Mastrogiacomos frigivande för ett par veckor sedan till följd av ett fångutbyte mellan Italien och Afghanistan, har oron inom det internationella samfundet ökat. Fångväxlingen, där fem fängslade talibaner i Kabul släpptes, kan uppmuntra till ytterligare kidnappningar.

Det var efter påtryckningar från Italiens president Romano Prodi som den afghanske presidenten Hamid Karzai såg sig tvungen att släppa de fem talibanerna. Med bitterhet i rösten meddelade Karzai sedan att detta var en engångshändelse och att det i fortsättningen inte kan bli aktuellt med fler fångutbyten.

I de oländiga bergsområdena i Afghanistan har vintern hittills effektivt satt stopp för all mänsklig aktivitet, även krigföring. Vårens ankomst brukar innebära ökat våld och återupptagna strider. Isaf-styrkorna inledde för en månad sedan en ny operation i landets södra delar för att öka säkerheten och möjliggöra för civila hjälpinsatser i den härjade nationen. Samtidigt förbereder sig de utländska styrkorna nu för att utstå en minst lika stark våldsoffensiv som talibanerna utsatte dem för vid samma tid i fjol.
Dessa omständigheter ökar inte direkt de tillfångatagna fransmännens chanser till frigivning. Att det finns en direkt koppling mellan militära operationer och kidnappningar av civila och hjälparbetare visar de bägge fallen Italien och Frankrike – båda länderna har ett stort antal soldater i Afghanistan.

Sverige har för närvarande 250 soldater i Isaf-styrkan, men den borgerliga regeringen lade nyligen fram en proposition som föreslår att antalet ska kunna öka till 600. De svenska soldaterna är koncentrerade till landets lugnare norra delar och staden Mazar-i-Sharif. Men på senare tid har det framkommit uppgifter om att talibanerna planerar en offensiv även i norr, och att även de har satt skottpengar på eldöverfall mot de svenska styrkorna.

2006 blev det blodigaste året i Afghanistan sedan talibanernas fall 2001. 4 000 civila och 160 soldater dödades. Nyligen meddelade talibanernas militäre ledare att tusentals självmordsbombare placerats ut i Afghanistan.

– Vi har sänt tusentals talibanska självmordsbombare till alla afghanska städer för attacker på utländska styrkor och deras afghanska marionetter, sade mulla Dadullah till nyhetsbyrån Reuters.

Översättning och bearbetning: Anna Ritter